EXW

EXW
EX Works ( ... named place)
Франко завод ( ...назва місця)

 

Термін Франко завод означає, що продавець вважається виконавшим свої обов'язки по постачанню, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі і т.п.). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Даний термін покладає, таким чином, мінімальні обов'язки на продавця, і покупець повинний нести усі витрати і ризики в зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язку по навантаженню товару на місці відправлення і ніс усі ризики і витрати за таке відвантаження, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Цей термін не може застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо чи побічно експортні формальності. У цьому випадку повинний використовуватися термін FCA, за умови, що продавець погодиться нести витрати і ризики за відвантаження товару.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Представлення товарів відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця, за його рахунок і на його ризик, зробити останньому, якщо це буде потрібно, повне сприяння в одержанні будь-якої експортної чи ліцензії іншого офіційного документа, необхідного для експорту товару.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну чи імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для експорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення

Немає зобов'язань.

б) Договір страхування

Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення

Немає зобов'язань.

б) Договір страхування

Немає зобов'язань.

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний в обговорену дату чи в межах обговореного терміну надати невідвантажений у який-небудь транспортний засіб товар у розпорядження покупця в названому в договорі місці постачання. При відсутності в договорі таких указівок, продавець зобов'язаний здійснити постачання в звичайні для постачання аналогічних товарів місце і терміни. Якщо сторони не домовилися про який-небудь конкретний пункт у названому місці постачання і якщо таких пунктів трохи, то продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у місці постачання.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, як тільки товар наданий у його розпорядження у відповідності зі статтями А.4 і А.7./Б.7.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті

 

Б.5 нести всі ризики втрати і ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний
- нести всі ризики втрати і ушкодження товару з моменту, коли товар поставлений йому у відповідності зі статтею А.4., і
- с погодженої дати чи погодженого терміну для прийняття постачання, які виникають при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товара договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначен як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті

 

Б.6. нести усі витрати, зв'язані з товаром до моменту його постачання у відповідність зі статтею А.4.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром з моменту постачання товару в його розпорядження у відповідності зі статтею А.4., і

- нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок, або невиконання їм обов'язку прийняти товар після того, як той був наданий у його розпорядження, або він не дав належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору.

- оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при експорті.

Покупець зобов'язаний відшкодувати усі витрати і збори, понесені продавцем при наданні допомоги у відповідності зі статтею А.2.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім образом про дату і місце, коли і де товар буде наданий у його розпорядження.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Якщо покупець вправі визначити протягом погодженого періоду дату і/чи місце прийняття товару, то він повинний направити продавцю необхідне повідомлення про це.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

Немає зобов'язань.

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний направити продавцю відповідні докази про прийняття постачання.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для надання товару в розпорядження покупця.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок оплатити витрати, зв'язані з упакуванням, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упакування). Останнє здійснюється в тій мірі, у якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до висновку договору закупівлі-продажу. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести, якщо не обговорене інше, витрати, зв'язані з будь-яким предзавантажуючим оглядом товару, включаючи витрати на огляд, необхідний владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, видаваних і використовуваних у країні постачання і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для експорту і імпорту товару чи, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

Продавець зобов'язаний забезпечити покупця по його вимозі всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документівчи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання допомоги покупцю.