DES

DES

Delivered Ex Ship (... named port of destination)

Постачання із судна (... назва порту призначення)

 

Термін Постачання із судна означає, що продавець виконав постачання, коли він надав не минуле митне очищення для імпорту товар у розпорядження покупця на борті судна в названому порту призначення. Продавець повинний нести усі витрати і ризики по доставці товару в названий порт призначення до моменту його розвантаження. Якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе видатки і ризики по вивантаженню товару, повинний застосовуватися термін DEQ.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським чи внутрішнім водяним транспортом чи у змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на судні.

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію чи інше офіційне свідчення чи інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту товару на границі, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для імпорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок договір перевезення товару до названого пункту, якщо такий мається, у названому порту призначення. Якщо такий пункт не погоджений чи не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у названому порту призначення.

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Немає зобов'язань

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця на борті судна в пункті розвантаження у відповідності зі статтею А.3а) у названому порту призначення в погоджену дату чи в межах погодженого терміну таким чином, щоб малася можливість видалити товар із судна розвантажувальними засобами, що відповідають характеру товару.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5., нести всі ризики втрати чи ушкодження товару до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4. Покупець зобов'язаний

- при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7.

- нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи дати закінчення погодженого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- на додаток до витрат, що випливають зі статті А.3а), нести усі витрати, зв'язані з товаром до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4., і

- якщо це буде потрібно - оплатити усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару і його відправленню транзитом через треті країни до його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., включаючи витрати по вивантаженню товару із судна, необхідні для прийняття постачання, і

- нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок невиконання їм обов'язку прийняти товар, після того, як останній був наданий у його розпорядження у відповідності зі статтею А.4., чи дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначен як товар, що є предметом даного договору, і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити достатнім образом покупця про передбачувану дату прибуття зазначеного судна у відповідності зі статтею А.4., а також направити покупцю інші повідомлення, що вимагаються йому для здійснення звичайно необхідних мір для прийняття постачання товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний, у випадку якщо він вправі визначити час у рамках погодженого терміну і пункт прийняття постачання в названому порту призначення, належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок деливери-ордер звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водяним транспортом чи накладну змішаного перевезення), щоб дати покупцю можливість зажадати в перевізника товар у порту призначення. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти деливери-ордер чи транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі звичайно прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для постачання товару. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з передзавантажуючим оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних і використовуваних у країні відправлення ів країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення додаткового страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.