DEQ

DEQ

Delivered Ex Quay (... named port of destination)

Постачання з пристані (... назва порту призначення)

 

Термін Постачання з пристані означає, що продавець виконав свої обов'язки по постачанню, коли товар, що не пройшов митне очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на пристані в названому порту призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням і вивантаженням товару на пристань. Термін DEQ покладає на покупця обов'язок митного очищення для імпорту товару, також як і сплату податків, пошлин і інших зборів при імпорті.

Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе всі чи частина витрат по імпорті товару, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським чи внутрішнім водяним чи транспортом у змішаних перевезеннях, коли товар вивантажується із судна на пристань у порту призначення. Однак, якщо сторони бажають включити в обов'язку продавця ризики і витрати, зв'язані з переміщенням товару з пристані в інше місце (склад, термінал і т.д.) у порту, або за межами порту, повинні бути використані терміни DDU і DDP.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар і комерційний чи фактуру еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний, за свій рахунок і на свій ризик, одержати будь-як експортну чи ліцензію інше офіційне чи свідчення інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-як імпортну чи ліцензію інше офіційне свідчення та інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для імпорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок договір перевезення товару до названої пристані в названому порту призначення. Якщо спеціальна пристань чи не погоджена не визначена практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатну для нього пристань у названому порту призначення.

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Немає зобов'язань

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця на пристані у відповідності зі статтею А.3а) у погоджену дату чи в межах погодженого терміну.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти товар відразу після його постачання у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний поставити товар з урахуванням застережень статті Б.5. і нести всі ризики чи втрати ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики чи втрати ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4. Покупець зобов'язаний

- при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7.

- нести всі ризики чи втрати ушкодження товару з моменту витікання погодженої чи дати погодженого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначений як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- на додаток до витрат, що випливають зі статті А.3а), нести усі витрати, зв'язані з товаром до моменту постачання товару на пристань у відповідності зі статтею А.4., і

- якщо це буде потрібно - оплатити усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей, також як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару і його транзитному перевезенню через треті країни до його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., включаючи усі витрати, зв'язані зі звертанням товару в порту до його наступного чи транспортування розміщенням на склад чи термінал, і

- нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок невиконання їм обов'язку прийняти товар після того, як останній був наданий у його розпорядження у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначений як товар, що є предметом даного договору, і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару і для його наступного транспортування.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити достатнім образом покупця про передбачувану дату прибуття зазначеного судна у відповідності зі статтею А.4., а також направити покупцю інші повідомлення, що вимагаються йому для здійснення звичайно необхідних мір для прийняття постачання товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний, у випадку, якщо він вправі визначити час у рамках погодженого терміну і/чи пункт прийняття постачання в названому порту призначення, належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні чи документи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок деливери-ордер і/чи звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водяним чи транспортом накладну змішаного перевезення), щоб дати покупцю можливість прийняти постачання товару і видалити його з пристані. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні чи документи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти деливери-ордер чи транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі звичайно прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для постачання товару. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з предпогрузочным оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний, на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких чи документів еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і/чи в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.