DDU

DDU

Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)

Постачання без оплати мита (... назва місця призначення)

 

Термін Постачання без оплати мита означає, що продавець надасть не минуле митне очищення і нерозвантажений із прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням товару до цього місця, за винятком (якщо це буде потрібно) будь-яких зборів, що збираються для імпорту в країні призначення (під словом збори тут маються на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних податків і інших зборів). Відповідальність за такі збори повинні нести покупець, також як і за інші витрати і ризики, що виникли в зв'язку з тим, що він не зміг вчасно пройти митне очищення для імпорту.

Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе ризики і витрати по митному очищенню, також як і частина витрат по імпорті товару, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу.

Відповідальність, ризики і витрати за вивантаження і перегрузку товару залежать від того, під чиїм контролем знаходиться обране місце постачання.

Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але коли постачання здійснюється на борті чи судна на пристані в порту призначення, то варто застосовувати терміни DES чи DEQ.

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію чи інше офіційне свідчення чи інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення та інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок договір перевезення товару до названого місця призначення. Якщо спеціальний пункт не погоджений чи не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у названому місці призначення.

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Немає зобов'язань

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця чи іншого обличчя, зазначеного покупцем, у невідвантаженому виді на будь-якім прибулому транспортному засобі в названому місці призначення в погоджену дату чи в межах погодженого для постачання терміну.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли воно здійснено у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний поставити товар з урахуванням застережень статті Б.5. і нести всі ризики втрати і ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4. Покупець зобов'язаний

- при невиконанні їм обов'язку у відповідності зі статтею Б.2.

- нести всі додаткові ризики втрати й ушкодження, заподіяні в такий спосіб товару.

Покупець зобов'язаний

- при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7.

- нести всі ризики втрати і ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи закінчення погодженого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначений як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- на додаток до витрат, що випливають зі статті А.3а), нести усі витрати, зв'язані з товаром, до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4., і

- якщо це буде потрібно - оплатити усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей для експорту, також як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару і його транзитному перевезенню через треті країни до постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

- нести всі додаткові витрати при невиконанні їм обов'язку у відповідності зі статтею Б.2. чи при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначений як товар, що є предметом даного договору, і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші витрати, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити достатнім образом покупця про відправлення товару, а також направити покупцю інші повідомлення, що вимагаються йому для здійснення звичайно необхідних мір для прийняття постачання товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний у випадку, якщо він вправі визначити час у рамках погодженого терміну і пункт прийняття постачання в названому місці призначення, належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок деливери-ордер і звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водяним транспортом, повітряну накладну, накладну залізничного чи автодорожнього повідомлення чи накладну змішаного перевезення), що можуть знадобитися покупцю для прийняття постачання товару у відповідності зі статтями А.4./Б.4. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти необхідний деливери-ордер чи транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі звичайно прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для постачання товару.

Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з передзавантажуючим оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно проводити владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних і використовуваних у країні відправлення і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.