DDP

DDP

Delivered Duty Paid (... named place of destination)

Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

 

Термін Постачання з оплатою мита означає, що продавець надасть минулий митне очищення і нерозвантажений із прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом збори тут маються на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних податків і інших зборів).

У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця.

Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії.

Якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додаткову вартість - ПДВ), це повиннео бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.

Якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе всі ризики і витрати по імпорті товару, варто застосовувати термін DDU. Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але, коли постачання здійснюється на борті судна чи на пристані в порту призначення, варто застосовувати терміни DES чи DEQ.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний, за свій рахунок і на свій ризик, одержати будь-яку експортну й імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення чи інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту й імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний на прохання продавця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні, якщо це буде потрібно будь-якої імпортної ліцензії чи іншого офіційного свідчення, необхідного для імпорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок договір перевезення товару до названого місця призначення. Якщо спеціальний пункт не погоджений чи не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у названому місці призначення.

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Немає зобов'язань

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця чи іншого обличчя, зазначеного покупцем, у невідвантаженому виді на будь-якім прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, у погоджену дату чи в межах погодженого для постачання терміну.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний поставити товар з урахуванням застережень статті Б.5. і нести всі ризики втрати чи ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Покупець зобов'язаний - при невиконанні їм обов'язку у відповідності зі статтею Б.2. - нести всі додаткові ризики втрати й ушкодження, заподіяні в такий спосіб товару.

Покупець зобов'язаний - при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. - нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи закінчення погодженого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим чи способом позначений як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- на додаток до витрат, що випливають зі статті А.3а), нести усі витрати, зв'язані з товаром, до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4., і

- якщо це буде потрібно - оплатити усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей для експорту й імпорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті й імпорті товару і його транзитному перевезенню через треті країни до постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний відповідно до положень статті А.3а):

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

- нести всі додаткові витрати при невиконанні їм обов'язку у відповідності зі статтею Б.2. чи дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим чи способом позначений як товар, що є предметом даного договору.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити належним чином покупця про відправлення товару, а також направити покупцю інші повідомлення, що вимагаються йому для здійснення звичайно необхідних мір для прийняття постачання товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний у випадку, якщо він вправі визначити час у рамках обумовленого терміну і пункт прийняття постачання в названому місці призначення, належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок деливери-ордер і звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водяним транспортом, повітряну накладну, накладну залізничного чи автодорожнього повідомлення чи накладну змішаного перевезення), що можуть знадобитися покупцю для прийняття постачання товару у відповідності зі статтями А.4./Б.4. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти необхідний деливери-ордер чи транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі звичайно прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для постачання товару. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з передзавантажуючим оглядом товару за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті Б.10., а також відшкодувати усі витрати покупця, понесені останнім унаслідок надання йому допомоги. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний на прохання продавця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, видаваних чи переданих у країні імпорту, що можуть знадобитися продавцю для надання товару в такий спосіб у розпорядження покупця.