DAF

DAF

Delivered At Frontier (... named place)

Постачання до границі (... назва місця постачання)

 

Термін Постачання до границі означає, що продавець виконало постачання, коли він надав нерозвантажений товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для імпорту на прибулому транспортному засобі в розпорядження покупця в названому пункті чи місці на границі до надходження товару на митний кордон суміжної країни. Під терміном границя розуміється будь-яка границя, включаючи границю країни експорту. Тому, дуже важливо точне визначення границі шляхом указівки на конкретний пункт чи місце.

Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язку по розвантаженню товару з прибулого транспортного засобу і ніс усі ризики і витрати за таке розвантаження, те це повиннао бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу.

Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, коли товар поставляється до сухопутної границі.

Якщо постачання буде мати місце в порту призначення, на борті судна, або на пристані, то варто застосовувати терміни DES чи DEQ.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, необхідне для надання товару в розпорядження покупця. Продавець зобов'язаний виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару в назване місце постачання на границі і для його транзитного перевезення через треті країни.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

окупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для імпорту товару і для його наступного перевезення.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

І) Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення по постачанню товару в названий пункт, якщо такий мається в місці постачання на границі. Якщо такий пункт у названому місці постачання на границі не погоджений чи не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у названому місці постачання.
ІІ) Продавець може, однак, на прохання покупця на його ризик і за його рахунок укласти на звичайних умовах договір перевезення про наступне транспортування товару з названого місця на границі до кінцевого пункту призначення, названого покупцем у країні імпорту. Продавець може також відмовитися від висновку такого договору, у такому випадку він зобов'язаний сповістити покупця при цьому належним образом.

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Немає зобов'язань

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати невідвантажений товар у розпорядження покупця на прибулому транспортному засобі в зазначеному місці постачання на границі в погоджену дату чи термін.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати чи ушкодження товару до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Покупець зобов'язаний:

- при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7.

- нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи дати закінчення погодженого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- на додаток до витрат, що випливають зі статті А.3а) нести усі витрати, зв'язані з товаром до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4., і

- якщо це буде потрібно - оплатити усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару і його транзитному перевезенню через треті країни до постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його доставки у відповідності зі статтею А.4., включаючи витрати по вивантаженню товару, необхідні для прийняття постачання товару з транспортного засобу в названому місці на границі, і

- нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок невиконання їм обов'язку прийняти товар після його доставки у відповідності зі статтею А.4., чи дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору, і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його наступного перевезення.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити достатнім образом покупця про те, що товар відправлений у зазначене місце на границі, а також направити покупцю інші повідомлення, що вимагаються йому для прийняття постачання.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний, у випадку, якщо він вправі визначити час у рамках обумовленого терміну і пункт прийняття постачання в названому місці , належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

І) Продавець зобов'язаний за свій рахунок надати покупцю звичайний документ чи інший доказ постачання товару в назване місце на кордоні у відповідність зі статтею А.3.а) І).

ІІ) Продавець зобов'язаний - якщо сторони домовилися про наступне транспортування товару з названого місця на кордоні у відповідності зі статтею А.3а) ІІ) - надати покупцю за його рахунок і на його ризик звичайно одержуваний у країні відправлення транзитний транспортний документ на перевезення товару на звичайних умовах від пункту відправлення в країні експорту до зазначеного покупцем місця кінцевого призначення в країні імпорту.

У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ і інший доказ постачання у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі погоджене звичайно чи прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для організованого їм перевезення товару до границі. Упакування здійснюється в тій мірі, у якій обставини, що відносяться до транспортування (способи перевезення, місце призначення), відомі продавцю до висновку договору закупівлі-продажу. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з передзавантажуючим оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару, чи, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення додаткового страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю. У разі потреби, у відповідності зі статтею А.3а) ІІ) надати продавцю на його прохання, але за рахунок і на ризик покупця, валютне рішення, інші дозволи і документи чи їхні засвідчені копії, а також адреса кінцевого пункту призначення товару в стані імпорту для одержання транзитного транспортного чи документа будь-якого іншого документа, передбаченого статтею А.8. ІІ).