CIP

CIP

Carriage and Insurance Paid Те (... named place of destination)

Фрахт/перевезення і страхування оплачені до (...назва місця призначення)

 

Термін Фрахт/перевезення і страхування оплачені до означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, зв'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати до доставки в такий спосіб товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинний брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям.

У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинний або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам ужити заходів по висновку додаткового страхування.

Під словом перевізник розуміється будь-яке обличчя, що на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому чи організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водяним транспортом чи комбінацією цих видів транспорту.

У випадку здійснення перевезення в пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого перевізника.

За умовами терміна СІР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.

Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для експорту товару.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення.

Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до погодженого пункту в названому місці призначення по звичайному маршруті і звичайно прийнятим способом. Якщо такий пункт не погоджений чи не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у названому місці призначення.

б) Договір страхування.

Продавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок - як це погоджено в договорі закупівлі-продажу - страхування вантажу на умовах дозволяючих покупцю чи іншому обличчю, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий поліс чи інший доказ страхового покриття. Страхування повинне бути зроблене в страховика чи в страховій компанії, що користається гарною репутацією, і, якщо немає спеціальних угод про протилежний, то страхування повинне бути зроблене відповідно до мінімального покриття відповідно до Умов Інституту по розробці вантажних термінів /Institut Cargo Clauses/ (Об'єднання лондонських страховиків /Institute of London Underwriters/) чи будь-якого подібного збірника договірних статей. Тривалість страхового покриття повинна відповідати статтям Б.4. і Б.5. За вимогою покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів і інших цивільних хвилювань, якщо це можливо. Страхування повинне покривати, як мінімум, передбачену в договорі закупівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і повинно бути укладене у валюті договору закупівлі-продажу.

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договір страхування.

Немає зобов'язань.

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику, з яким укладений договір перевезення у відповідності зі статтею А.3., а при наявності декількох перевізників першому з них для транспортування в погоджений пункт у названому місці призначення у встановлену дату чи в межах погодженого терміну.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару відразу після його доставки у відповідності зі статтею А.4. і одержати товар від перевізника в названому місці призначення.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати чи ушкодження товару до моменту, коли він буде поставлений у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Покупець зобов'язаний:

- при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7.

- нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи дати закінчення зафіксованого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., а також оплатити фрахт і усі випливаючі зі статті А.3а) витрати, включаючи витрати по навантаженню товару і вивантаженню його в місці призначення, що відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, і

- оплатити витрати по страхуванню, що випливають їхні статті А.3а), і

- оплатити, якщо це буде потрібно, витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару, і витрати, зв'язані з його транзитним перевезенням через треті країни, у випадках, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний з урахуванням застережень статті А.3а):

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його доставки у відповідності зі статтею А.4., і

- нести усі витрати і збори, зв'язані з товаром під час його транзитного перевезення в місце призначення, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, і

- оплатити витрати по вивантаженню товару, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, і

- нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. с моменту числення погодженої дати чи з закінчення погодженого терміну для відвантаження. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, щоМ являющийся предмет дан договір, і

- оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни - якщо вони не включені у витрати договору перевезення.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім образом про те, що товар поставлений у відповідності зі статтею А.4., а також направити покупцю будь-яке інше повідомлення потрібне йому для здійснення звичайно необхідних мір для одержання товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

У випадку, якщо покупець вправі визначити термін відправлення товару і пункт призначення, він повинний належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок звичайний транспортний документ чи транспортні документи (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водяним транспортом, повітряну накладну, накладну залізничного чи автомобільного повідомлення чи накладну змішаного перевезення) у відповідності зі статтею А.3.

У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти передбачений статтею А.8. транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для організованої їм перевезення товару. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з будь-яким передзагрузочним оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару, чи, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення будь-якого додаткового страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.Покупець зобов'язаний забезпечити продавця всією інформацією, необхідної для здійснення додаткового страхування.