600000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
600000 гopнoxімічнa cиpoвинa, продукція нeopгaнічної хімії, добрива, зacoби зaxиcту pocлин, бapвники cинтeтичні
600010 гірничохімічна сировина: сировина фосфатна (в перерахунку на 100% р205), тис.тон
600013 сировина фосфатна в тому числі: концентрат апатитовий, тис.тон
600014 мука фосфоритна, тис.тон
600015 сировина фосфоритна &quoт;каратау&quoт;, тис.тон
600110 карналіт збагачений, тон
600141 нефеліновий концентрат, тон
600251 сірка - всього, тон
600262 сірка природна комова, тон
600264 сірка газова, тон
600282 сірчаний колчедан рядовий, тис.тон
600283 сірчаний колчедан флотаційний 45%, тис.тон
600311 натрій сірчанокислий 100% (сульфат натрію), тон
600312 алюміній сірчанокислий, тон
600331 фосфоритна руда, тис.тон
600385 поварена сіль очищена і технічна із відходів калійного виробництва, тис.тон
600386 в тому числі: поварена сіль із відходів калійного виробництва технічна, тис.тон
600389 поварена сіль очищена, тис.тон
600390 розсіл, тис.тон
601581 аргон газоподібний чистий, тис.куб.м
601591 аргон технічний (аргоноазотна суміш), тис.куб.м
602201 неорганічні кислоти, луги, солі та інші неорганічні сполуки, гази: кислота азотна міцна в моногідраті (валовий випуск), тон
602221 кислота азотна слабка в моногідраті (товарний випуск), тон
602241 аміак синтетичний, тис.тон
602242 з нього: аміак синтетичний з іноземної давальницької сировини, тис.тон
602254 аміак синтетичний на агрегатах одиничної потужності 400 - 450 тис.тон/рік і більше, тис.тон
602281 хлористий амоній, тон
602401 біла сажа (окис кремнію активний), тон
602405 біла сажа в тому числі: аеросил, тон
602441 бром рідкий технічний, тон
602493 двоокис марганцю електролітичний, тон
602601 йод технічний 100%, тон
602612 залізо хлорне, тон
602651 кальцій хлористий 100%, тон
602671 карбід кальцію, тон
602691 корунди синтетичні, тон
602725 люмінофори, тон
602781 мідь сірчанокисла (мідний купорос), тон
602841 натрій сірчаний, тон
602951 кислота сірчана в моногідраті, тис.тон
602953 в тому числі: кислота сірчана в моногідраті із відхідних газів, тис.тон
602972 олеум, тис.тон
602973 кислота сірчана на установках одиничної потужності 360 - 700 тис.тон/рік, тис.тон
603081 кислота соляна, тон
603171 сода кальцинована 100% (без поташу), тис.тон
603182 калій вуглекислий 100% (поташ), тис.тон
603201 сода каустична 100%, тис.тон
603213 із загального випуску соди каустичної: сода електролітична, тис.тон
603223 калі їдке, тис.тон
603230 хладони (хлорфторвуглець) озоноактивні, тон
603231 бромхладони (галони) озоноактивні, тон
603345 кислота фосфорна термічна, тис.тон
603355 кислота фосфорна екстракційна, тис.тон
603357 гідросульфіт натрію, тон
603391 фосфор жовтий, тон
603441 хромові сполуки в перерахунку на хромпік натріевий, тон
603451 хромові сполуки по видах (в натуральному виразі): монохромат натрію (хромат натрію), тон
603452 хромпік натріевий, тон
603504 вугілля активоване, тон
603601 консерванти: піросульфіт натрію, тон
603602 нітрити натрію (кристалічний і рідкий), тон
603603 мурашникова кислота, тон
603604 сорбінова кислота, тон
603605 пропіонова кислота, тон
603606 бензойна кислота, тон
603607 сантохін, тон
603608 сірчистий ангідрид, тон
603609 іонол, тон
603611 концентрат низькомолекулярних кислот, тон
603612 бісульфат натрію, тон
603613 вуглеамонійні солі, тон
603614 сілобен, тон
603632 антисептики і дезинфікуючі засоби: трихлорфенол, тон
603634 8о-ксіхінолят міді, тон
603635 оксідіфеніл, тон
603636 перманганат калію, тон
603637 борна кислота 100%, тон
603638 перекис водню, тон
603639 хлорне вапно, тон
603641 гіпохлорит кальцію, тон
603642 монохлорамін, тон
603643 рідкий хлор в малій тарі (в балонах,бочках), тон
603645 триполіфосфат натрію, тон
604051 мінеральні добрива (в перерахунку на 100% поживних речовин), тис.тон
604062 із загальної кількості мінеральних добрив: азотні добрива (в перерахунку на 100% азоту), тис.тон
604070 фосфатні добрива, включаючи борошно фосфоритне (в перерахунку на 100% р2о5), тис.тон
604073 із загальної кількості фосфатних добрив: борошно фосфоритне (в перерахунку на 100% р205) для сільського господарства, тис.тон
604075 калійні добрива (в перерахунку на 100% к2о), тис.тон
604078 борні і бормагніеві добрива (в перерахунку на 100% н3во3), тис.тон
604087 із загальної кількості мінеральних добрив (в перерахунку на 100% поживних речовин): гранульовані, тис.тон
604088 мінеральні добрива гранульовані в тому числі: азотні добрива (в перерахунку на 100% азоту) гранульовані, тис.тон
604089 мінеральні добрива гранульовані в тому числі: фосфатні добрива (в перерахунку на 100% р2о5) гранульовані, тис.тон
604090 мінеральні добрива гранульовані в тому числі: калійні добрива (в перерахунку на 100% к2о) гранульовані, тис.тон
604091 із загальної кількості мінеральних добрив (в перерахунку на 100% поживних речовин): хімічні кормові добавки, включаючи складні, тис.тон
604101 мінеральні добрива по видах (по вмісту поживних речовин, прийнятих для кожного виду) азотні: карбамід (мочевина), тис.тон
604103 карбамідно-аміачна селітра (кас), тис.тонн
604111 сульфат амонію, тис.тон
604121 аміачна селітра, тис.тон
604131 аміак рідкий синтетичний (безводний) для сільського господарства, тис.тон
604151 натріева селітра, тис.тон
604161 кальціева селітра, тис.тон
604241 сульфат амонію натрію, тис.тон
604251 вуглеаміакати рідкі, тис.тон
604262 аміакова вода в перерахунку на 25% аміаку, тис.тон
604282 фосфатні: суперфосфатпростий на фосборошні &quoт;каратау&quoт;, тис.тон
604283 суперфосфат простий на апатитовому концентраті, тис.тон
604284 суперфосфат простий, тис.тон
604285 суперфосфат простий гранульований, тис.тон
604286 знефторені фосфати, тис.тон.
604341 подвійний суперфосфат, тис.тон
604345 монокальційфосфат, тис.тон
604361 знефторені фосфати і фосфорити &quoт;каратау&quoт;, тис.тон
604362 обезфторені фосфати із апатитового концентрату, тис.тон
604363 дінатрійфосфат кормовий, тис.тон
604366 преціпітат (дікальційфосфат), тис.тон
604381 шлак фосфатний (томасшлак), тис.тон
604421 калійні: змішані калійні солі, тис.тон
604431 калімагнезія, тис.тон
604441 каініт, тис.тон
604442 калійно-магніевий концентрат (каініт збагачений), тис.тон
604451 сульфат калію, тис.тон
604465 електроліт, тис.тон
604471 хлористий калій, тис.тон
604472 хлористий калій в тому числі: товарний, тис.тон
604473 складні добрива: нітрофоска, тис.тон
604474 нітроамофос, тис.тон
604475 діамофоска, тис.тон
604476 діамонійфосфат (кормовий), тис.тон
604477 нітрофос, тис.тон
604478 нітроамофоска (азофоска), тис.тон
604479 рідкі комплексні добрива (ркд), тис.тон
604480 кристалін, тис.тон
604481 амофос, тис.тон
604482 амофос на фосборошні &quoт;каратау&quoт;, тис.тон
604483 амофос на апатитовому концентраті, тис.тон
604484 нітродіамофос, тис.тон
604485 амофосфат, тис.тон
604486 рідкі мінеральні добрива (в перерахунку на 100% поживних речовин), тис.тон
604492 складні і концентровані мінеральні добрива, тис.тон
604500 засоби захисту рослин хімічні у 100% обчисленні по діючій речовині, тон
604520 із загальної кількості засобів захисту рослин хімічних: засоби боротьби з шкідниками, тон
604526 фозалон 30% змочуваний порошок, тон
604527 фозалон 35% концентрат емульсіі, тон
604529 карбофос 50% емульгуючий концентрат, тон
604530 ділор 80% змочуваний порошок, тон
604539 бромистий метил, тон
604542 метафос 40% концентрат емульсіі, тон
604545 оксамат 73% концентрат емульсіі, тон
604548 препарат дд, тон
604551 тіазон 85% змочуваний порошок, тон
604553 фамідофос, тон
604555 фталофос 20% емульгуючий концентрат, тон
604559 хлорофос 80% технічний, тон
604600 фунгіціди 100%, тон
604615 хлорокис міді 90%, змочуючийся порошок, тон
604616 полікарбоцін 80%, змочуючийся порошок, тон
604617 ритацин (рицидп)50% концентрат емульсії, тон
604620 цинеб 80% змочуваний порошок, тон
604700 протравники, тон
604702 фенорам (вітатіурам), змочуючийся порошок, тон
604703 тмтд 80%, змочуючийся порошок, тон
604712 тігам, тон
604800 гербіциди, тон
604812 гербіциди в тому числі: аміннасіль 2,4д 50%, тон
604820 пропінат розчинний порошок (далапон), тон
604822 трефлан (нітран) 30% емульгуючий концентрат, тон
604823 тріаллат 40% емульгуючий концентрат, тон
604824 пропанід 30% концентрат емульсії, тон
604825 ленацил технічний, тон
604830 бурефен (бетанал) 15,9%, концентрат емульсії, тон
604831 діален, тон
604834 днок аммонійна сіль, тон
604837 которан 80% 3мочуваний порошок, тон
604843 нітрафен, тон
604848 гербіциди триазинові, тон
604853 трихлорацетат натріютехнічний, тон
604856 феназон 62% змочуваний порошок, тон
604859 фосулен 50% змочуваний порошок, тон
604861 утал 36% водний розчин, тон
604900 дефоліанти, тон
604902 дефоліанти в тому числі: магній хлорат, тон
604903 хлоратхлорид кальцію 42% водний розчин, тон
605001 барвники синтетичні, тон
605012 із загальної кількості барвників синтетичних: барвники сірчисті, тон
605032 барвники прямі, тон
605033 барвники кубові, тон
605035 компоненти, утворюючі барвники на волокні, тон
605052 барвники кислотні, тон
605053 протравні барвники для вовни і бавовни, тон
605055 барвники основні, тон
605056 барвники, розчинені в органічних речовинах, тон
605057 нігрозини і індуліни, тон
605059 барвники дісперсні, тон
605060 барвники катіонні, тон
605072 барвники активні, тон
605075 барвники для шкіри і хутра, тон
605092 оптичні відбілюючі речовини, тон
605093 пігменти і лаки, тон
605200 хімічні добавки для полімерних матеріалів, тон
606740 текстильно-допоміжні речовини, тон
606742 миючі препарати, тон
606743 обробні препарати, тон
606744 пом'якшувачі і антистатики, тон