400000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
400000 oблaднaння тexнoлoгічнe для мeтaлуpгіі, гірничодобувної і тopф'янoї пpoмиcлoвocті, для мexaнізaціі дoпoміжниx poбіт, нaфтoпpoмиcлoвe, буpoвe, гeoлoгopoзвідувaльнe, нaфтoгaзoпepepoбнe
402100 доменне і сталепла вильне обладнання, тис.грн
402101 доменне і сталеплавильне обладнання, тон
402111 доменне обладнання, тис.грн
402201 сталеплавильне обладнання, тис.грн
402202 сталеплавильне обладнання, тон
402203 чаші шлаковозні (некомплектні), тис.грн
402204 чаші шлаковозні (некомплектні), тон
402241 конвертори, штук
402243 апарати засипні і завантажувальні пристроі, штук
402244 клапани гарячого дуття діамeтром 1300 мм, штук
402245 електропушка, штук
402308 прокатне обладнання, тис.грн
402309 прокатне обладнання, тон
402311 стани волочильні для дроту, штук
402312 пристрої багатониткові намотувально-розмотувальні для дроту (24 ниткові і вище), штук
402314 стани волочильні для труб, калібрувальні для прутків, штук
402316 стани холодної прокатки труб (хпт) в однонитковому виконанні, штук
402318 підшипники рідинного тертя, штук
402321 стани широкополосні гарячої і холодної прокатки типорозмірів 1700 і вище, тис.грн
402323 агрегати профілезгинальні, штук
402325 стани трубопрокатні і трубозварювальні для виготовлення труб нафтового сортаменту і труб великого діаметру для будівництва нафто- і газопроводів, тис.грн
402330 машини і обладнання безперервного лиття заготовок, штук
402331 машини і обладнання безперервного лиття заготовок, тис.грн
402335 машини безперервного лиття заготовок продуктивністю 1 млн.т і більше на рік, тис.грн
402337 машини безперервного лиття сортових заготовок продуктивністю 500 тис.т і більше на рік, тис.грн
402350 коксове обладнання (без вагонів-перекидачів), тис.грн
402351 коксове обладнання (без вагонів перекидачів), тон
402353 із загальної кількості коксового обладнання: коксовиштовхувачі, штук
402354 машини вуглезавантажувальні, штук
402355 машини дверезнімальні, штук
402356 підйомники мачтові пересувні, штук
402360 агломераційне обладнання, тис.грн
402401 запасні частини до мeталургійного обладнання, тис.грн
402411 тюбінги чавунні, штук
402420 валки стальні прокатні, тон
402421 валки прокатні стальні, тис.грн
402433 в тому числі: валки прокатні стальні ковані, тис.грн
402434 в тому числі: ковані, тон
402441 із загальної кількості валків прокатних стальних: для станів холодної прокатки, тон
402442 із загальної кількості валків прокатних стальних: для станів холодної прокатки, тис.грн
402443 валки для станів горячої прокатки, тис.грн
402461 валки прокатні чавунні, тис.грн
402462 валки прокатні чавунні, тон
402481 збагачувальне обладнання, тис.грн
402482 збагачувальне обладнання, тон
402484 із збагачувального обладнання: живильники важкого типу, штук
402525 обладнання технологічне для кольорової металургії, тис.грн
402541 драги, штук
402751 печі випалювальні для чорної і кольорової металургії та інших галузей, штук
402762 в тому числі: печі випалювальні для вогнетривів, штук
402862 запасні частини до гірничошахтного обладнання, тис.грн
403001 машини шахтні підйомні, штук
403012 в тому числі: машини шахтні підйомні діамeтром барабану 4 м і вищe, штук
403071 комбайни очисні і стругові установки для видобутку вугілля і руди, штук
403101 в тому числі: комбайни вугільні очисні, штук
403102 із них: комбайни вугільні очисні серії рку уніфіковані для очисних робіт, штук
403104 комбайни вугільні очисні вузькозахватні, штук
403107 установки стругові, штук
403151 комбайни прохідницькі, штук
403171 із них: комбайни прохідницькі нарізні, штук
403173 комбайни прохідницькі кп25, комплекси крт, &quoт;сибір&quoт;, кн78, штук
403181 комплекси прохідницькоочисних машин на базі ков25, компл
403201 машини врубові, штук
403241 машини шахтні навантажувальні, штук
403245 в тому числі: шахтні навантажувальні на пневмоколісному ходу, штук
403248 із загальної кількості машин шахтних навантажувальних: машини шахтні навантажувальні з нагрібаючими лапами, штук
403249 машини шахтні навантажувальні з боковим розвантаженням ковша, штук
403462 вентилятори шахтні головного провітрювання, штук
403481 комплекси і механізовані кріплення для очисних робіт у вугільних шахтах, компл
403482 комплекси і механізовані кріплення для очисних робіт у вугільних шахтах, пог.м
403483 в тому числі: механізовані кріплення 1укп, компл
403484 механізовані кріплення 2укп, компл
403485 комплекси очисного обладнання для виймання вугілля із тонких і середніх пластів типів кмт, 1км-103, кд-80(кам), компл
403486 механізовані кріплення очисні для виймання вугілля із тонких пластів, компл
403487 із механізованих кліплень очисних для виймання вугілля із тонких пластів: уніфіковані, компл
403497 механізовані кріплення очисного обладнання для виймання вугілля із пластів похилого падіння типів окп70бм,мк75б із беззчіплювальною системою подачі комбайну, компл
403501 лебідки шахтні і гірничорудні, штук
403512 лебідки шахтні прохідницькі, штук
403521 комбайни ск1д, штук
403522 установка для буріння шпурів і свердловин при проходженні вертикальних шахтних стволів, штук
403523 машини навантажувальні стволові, штук
403531 машини зарядні і забійні, штук
403532 машини зарядні і забійні для відкритих гірничих робіт, штук
403533 із машин зарядних і забійних для відкритих гірничих робіт: змішувальнозарядні машини для водомістких емульсійних вибухових речовин, штук
403537 вуглесоси для гідравлічного видобутку вугілля у900325(14ув6), штук
403541 вагонетки шахтні і гірничорудні, штук
403551 обладнання механізації поверхні шахт і навколоствольних дворів, тис.грн
403565 установки бурові самохідні для підземних робіт, штук
403566 установки бурові самохідні для підземних робіт з дизельним приводом, штук
403567 із установок бурових самохідних для підземних робіт з дизельним приводом: з гідравлічними бурильними головками, штук
403571 прохідницькі щити механізовані компл
403581 стояки призабійні тертя (механічні), штук
403601 стояки призабійні гідравлічні, штук
403725 верстати бурові для буріння вибухових свердловин у гірничодобувній промисловості, штук
403726 верстати шарошкового буріння для відкритих і підземних робіт, штук
403727 верстати шнекового буріння, штук
403728 верстати пневмоударного буріння, штук
403729 верстати термомеханічного буріння, штук
403731 верстати бурові для підземних гірничих робіт, штук
403734 запасні частини до гірничобурового обладнання, тис.грн
403735 обладнання мeханізації допоміжних робіт, тис.грн
403736 машини для допоміжних робіт на самохідному шасі, штук
403751 обладнання нафтопромислове, бурове і геологорозвідувальне та запасні частини до нього, тис.грн
403800 інструмeнт до нафтопромислового, бурового і гeологорозвідувального обладнання, тис.грн
403804 елеватори для бурильних труб, штук
403805 елеватори для обсадних труб, штук
404000 установки бурові для експлуатаційного глибокого розвідувального буріння, компл
404002 із загальної кількості установок бурових для і глибокого розвідувального буріння: бурові установки підвищеної монтажноздатності, компл
404003 установки бурові для буріння кущових свердловин, компл
404005 установки бурові бу2500еп(епк), компл
404006 установки бурові вантажопідйомністю 100 тон, 160 тон, 320 тон і вище, компл
404200 вузли до бурових установок, тис.грн
404210 запасні частини до бурових установок для експлуатаційногої глибокого розвідувального буріння, тис.грн
404212 арматура гирлова для обв'язки нафтових свердловин, штук
404230 керноприйомні пристрої типу &quoт;недра&quoт;, секцій
404240 комплекти обладнання для виготовлення, очищення і регенерації промивальних розчинів, компл
404250 вібросита всі, компл
404270 пересувні платформи пп40бр, штук
404280 калібратори, центратори і стабілізатори, штук
404290 наддолотні амортизатори, компл
404310 випробувачі пластів, компл
404320 випробувачі пластів багатоциклічної дії типу міг та мік, компл
404330 обладнання гирла свердловин для перфорації під тиском, компл
405586 установки бурові для геологорозвідувального буріння на тверді копалини, компл
405590 верстати, установки бурові для гідрогеологічного і інженерногеологічного буріння, штук
405641 долота шарошечні, тис.штук
405643 із загальної кількості долот шарошечних: долота штирьові, тис.штук
405644 долота шарошечні діаметром 244,5 мм і більше для буріння глибоких свердловин більшого діаметра, тис.штук
405811 арматура фонтанна, компл
405814 агрегати типу аоп для обслуговування підйомників, штук
405815 блоки типу бадо210 для дренажного очищення забою свердловин, штук
405816 агрегати типу аое для технічного обслуговування електрообладнання і електромереж, штук
405817 агрегати типу азу для обслуговування замірних установок ідотискних насосних станцій, штук
405818 вертлюги типу вп промивні, штук
405819 вертлюги експлуатаційні типу ве50 для ремонтно-експлуатаційних потреб, штук
405820 агрегати типу 2 арв для ремонту водоводів, штук
405821 насоси свердловинні штангові, штук
405823 агрегати типу аум для встановлення цементних мостів, штук
405824 агрегати типу аза3 для встановлення якорів, штук
405825 агрегати типу ак6 для збирання конденсату із промислових газопроводів, штук
405826 промислові самонавантажувачі типів пс0,5 і пс6,5, штук
405827 блоки маніфольдів типу бм, компл
405828 арматура гирла свердловин типу ац, компл
405833 обладнання гирла свердловин типів оуе1 оуш, компл
405834 із обладнання гирла свердловин типів оуе1 оуш: у холодостійкому виконанні, компл
405835 комплекси підземного свердловинного обладнання, компл
405837 агрегати типу анр1 для наземного ремонту, штук
405838 установки типу усп50 піскозмішувальні, штук
405839 агрегати типу ате6 для перевезення установок заглибних відцентрових насосів, штук
405840 підйомники типу пвл, штук
405841 насоси бурові, штук
405845 штанги глибиннонасосні, штук
405848 установки насосні для гідророзриву шарів унб1630х70, штук
405850 установки блокманіфольду для гідророзриву шарів 1бм700, штук
405852 обладнання противикидове, компл
405960 установки бурові для геологорозвідувального і структурнопошукового буріння урб2,5а, штук
405961 установки бурові длягеофізичного і структурнопошукового буріння, компл
405962 цементувальні агрегати, штук
405963 цементувальні агрегати з тиском нагнітання 320 атмосфер івище, штук
405964 установки цементнозмішувальні і піскозмішувальні, штук
405965 в тому числі: цементозмішувальні машини, штук
405968 вишки бурові трубні висотою 53 м, штук
405969 вишки бурові для рен, штук
405970 комплекти газліфтного свердловинного обладнання, компл
405971 газліфтні клапани для рен, штук
405972 свердловинні камери для рен, штук
405973 пакери газліфтних свердловин (для рен), штук
405975 машини типу мос для обслуговування свердловин, штук
405979 насоси цементувальні, штук
405980 агрегати типу парс для підготовки свердловин до ремонту, штук
405981 агрегати типу мз131ск для змазування верстатів-качалок, штук
405987 агрегати промивні, штук
405994 установки для перемотки кабелю, штук
406001 верстати-качалки, штук
406003 клапани відсікачі для рен, штук
406005 установки паропересувні, штук
406007 установки для дерафінізації свердловин, штук
406008 агрегати для дослідження свердловин, штук
406010 ротори типу р360, штук
406060 агрегати і підйомники для ремонту і освоення свердловин, штук
406062 із загальної кількості агрегатів і підйомників для ремонту і освоення свердловин: агрегати типу а50м, штук
406064 агрегати високомеханізовані типів упа32 і коро-80 для освоення і ремонту нафтових свердловин, штук
406100 гідравлічні і гвинтові забойні двигуни, секцій
406101 гідравлічні забойні двигуни, секцій
406102 із загальної кількості турбобурів: турбобури гвинтові, секцій
406104 турбобури редукторні маслонаповнені, штук
406150 установки превентерні з двома одинарними плашечними превентерами з дистанційним керуванням по схемі n2, компл
406152 превентери універсальні, компл
406160 головки колонні, компл
406223 із загальної кількості головок колонних: головки колонні на тиск від 21 до 150 мпа, компл
406249 запасні частини до нафтопромислового, бурового і гeологорозвідувального обладнання, тис.грн
406311 обладнання нафтогазопереробне, тис.грн
406313 із загальної кількості нафтогазопереробного обладнання: нафтоапаратура (без аво), тис.грн
406314 нафтоапаратура для глибокої переробки нафти, тис.грн
406316 установки, комплексної підготовки, транспортування і підземного зберігання газу, тис.грн
406320 нафтоапаратура для газоперекачувальних заводів на базі супутних нафтових газів і центральних пунктів підготовки нафти, тис.грн
406326 із загальної кількості нафтогазопереробного обладнання: обладнання в блочнокомплектному виконанні для установок підготовки паливного пускового та імпульсного газу, компл
406327 блочні автоматизовані газорозподільні батареї, компл
406329 апарати повітряного охолодження, тис.грн
406331 блочнокомплектні модулі комплектної підготовки газу методом низькотемпературної абсорбації, модулі
406340 емкості для зберігання зрідженого газу для комунальнопобутової газифікації міст (в комплекті з редукційними головками), штук
406341 вентилятори для градирень продуктивністю до 1,1 куб.м/год, штук
406511 електробури, штук
407000 технологічне обладнання і запасні частини для торф'яної промисловості, тис.грн
407011 в тому числі: запасні частини для торфяної промисловості, тис.грн