310000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
310000 пpилaди eлeктpoвиміpювaльні
310001 прилади електровимірювальні, тис.грн
312014 сигналізатори метану малогабаритні смм1,смс1,імс1, штук
318202 лічильники eлeктричні однофазні, штук
318302 лічильники eлeктричні трьохфазні, штук
318321 контролери, що програмуються (командоапарати) для усіх видів технологічного обладнання і ліній, штук
318322 в тому числі: контролери (командоапарати) що жорстко програмуються для універсального обладнання, штук
318323 контролери (командоапарати) що програмуються типу пк278, штук
318326 вимірювально-обчислювальні комплекси вок, штук
318333 системи автоматизовані інформаційновимірювальні для обміну і контролю електроенергії, штук