270000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
270000 oблaднaння для ливapнoгo виpoбництвa та зварювання, poбoти пpoмиcлoві
272001 обладнання технологічне для ливарного виробництва, тис.грн
272091 машини ливарні, штук
272092 машини ливарні, тис.грн
272121 із загального виробництва машин ливарних: машини для виготовлення форм і стержнів, штук
272321 із загального виробництва машин ливарних: машини для литва під тиском, штук
272421 машини для відцентрового литва, штук
272521 машини кокільні, штук
272531 обладнання для виготовлення оболонкових форм і стержнів, штук
272621 обладнання для литвапо виплавлених моделях, штук
272721 машини для виготовлення формувальних матеріалів, штук
272821 машини очисні і вибивні, штук
273011 із загальної кількості машин ливарних: автоматичні і напівавтоматичні ливарні машини, штук
273012 машини ливарні з програмним управлінням, штук
274031 із загального виробництва обладнання технологічного для ливарного виробництва: засоби комплексної механізації для ливарного виробництва, тис.грн
275011 із загального виробництва обладнання технологічного для ливарного виробництва: лінії і комплекти обладнання технологічного для ливарного виробництва, компл
275014 в тому числі: лінії автоматичні формувальні, компл
275021 запасні частини і вузли для модернізації ливарного обладнання, тис.грн
276002 обладнання для холодного зварювання, для зварювання тертям і допоміжне зварювальне обладнання, тис.грн
276010 обладнання для гальванічних покрить виробів машинобудування, тис.грн
277000 роботи промислові, штук
277002 роботи промислові, тис.грн
277003 із загальної кількості роботів промислових: роботи для оснащення металорізальних верстатів, штук
277006 роботи для оснащенняковальськопресових машин, штук
277013 із загальної кількості роботів промислових: роботи для автоматизації і механізації підіймально-транспортних навантажувально-розвантажувальних і складських робіт, штук
277014 із загальної кількості роботів промислових: роботи для автоматизації і механізації підіймально-транспортних навантажувально-розвантажувальних і складських робіт, тис.грн
277015 роботи зварювальні, штук
277018 роботи складальні, штук
277030 маніпулятори збалансовані, штук
277035 автооператори для гальванічного покритя, штук
277060 модулі гнучкі виробничі різного технологічного призначення, штук