220000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
220000 oблaднaння та матеріали електротexнічні
222002 обладнання світлотехнічне (без побутової арматури), тис.грн
222212 із світлотeхнічного обладнання (бeз побутової арматури): апарати пускорeгулюючі для люмінісцентних ламп (в одноламповому обчисленні), тис.штук
222213 із світлотeхнічного обладнання (бeз побутової арматури): арматура освітлювальна для люмінісцeнтних ламп, тис.штук
222214 із світлотехнічного обладнання (без побутової арматури): комплектні освітлювальні пристрої із щільовими світловодами, штук
222251 лінії для виробництва нормальних освітлювальних електроламп, комплектів
222911 обладнання електротермічне промислове, тис.грн
222921 обладнання електротермічне промислове, тис.квт
223001 із обладнання електротермічного промислового: електропечі, штук
223191 із загальної кількості електропечей: великі електропечі індивідуального виконання, штук
223192 із загальної кількості електропечей: великі електропечі індивідуального виконання, тис.квт
223195 індукційні печі і міксери для чавуноливарного виробництва, штук
223196 індукційні печі і міксери для чавунноливарного виробництва, тис.квт
223301 із загальної кількості електротермічного промислового обладнання: електропечі і установки для розвитку порошкової металургії, штук
223302 із загальної кількості електротермічного промислового обладнання: електропечі і установки для розвитку порошкової металургії, тис.квт
223304 нагрівальні плавильні, тигельні агрегати і електронагрівачі, штук
223305 електронагрівачі (для тваринницьких ферм), штук
223306 eлeктронагрівачі для тваринницьких фeрм, тис.квт
223309 eлeктронагрівачі трубчасті, тис.пог.м
223361 запасні частини до електрообладнання, тис.грн
223362 із запасних частин до електрообладнання: на експорт, тис.грн
223381 із запасних частин до електрообладнання: для міського транспорту, тис.грн
223391 із запасних частин до електрообладнання: для електровозів магістральних, тис.грн
224021 обладнання електрозварювальне, тис.грн
224025 обладнання електрозварювальне, штук
224032 автомати і напівавтомати для електродугового і електрошпакового зварювання і наплавки комплектно з джерелами живлення, штук
224040 автомати для дугового зварювання і наплавки (включаючи автомати для аргоново-дугового зварювання), штук
224043 напівавтомати для дугового зварювання і наплавки (включаючи напівавтомати) для аргоноводугового зварювання), штук
224044 автомати і напівавтомати для електрошлакового зварювання і наплавки, штук
224052 автомати і напівавтомати для електродугового і електрошлакового зварювання і наплавки, неукомплектовані джерелами живлення, штук
224060 автомати для дугового зварювання і наплавки, штук
224063 б) напівавтомати для дугового зварювання і наплавки, штук
224072 машини для контактного електрозварювання - всього, штук
224082 машини для точкового і рельефного зварювання, штук
224084 машини для стикового зварювання, штук
224086 машини для шовного зварювання, штук
224087 г) спеціальні машини для контактного зварювання, штук
224090 лінії і комплекси електрозварювальні автоматизовані, штук
224102 джерела живлення для електродугового, електрошлакового зварювання наплавки, які не ввійшли в комплект автоматів і напівавтоматів, штук
224141 обладнання для спеціальних способів зварювання - всього, штук
224151 із обладнання для спеціальних способів зварювання: а) обладнання для різання і плазмово-механічної обробки металів, штук
224152 із обладнання для спеціальних способів зварювання: обладнання для плазмового зварювання, штук
224154 в) обладнання для плазмової наплавки (типу упн), штук
224155 лазери технологічні потужністю понад 1 квт, штук
224156 установки з лазерами потужністю понад 1 квт для різання, зварювання і термічної обробки, штук
224157 лазери і лазерні технологічні установки, штук
224163 лазери і лазерні технологічні установки для зварювання електронним променем, штук
224164 лазери і лазерні технологічні установки для зварювання і наплавки стиснутою дугою, штук
224165 лазери і лазерні технологічні установки для зварювання ультразвуком, штук
224169 інші лазери і лазерні технологічні установки, штук
224181 обладнання для механізованих способів зварювання, тис.грн
224182 обладнання для механізованих способів зварювання, штук
224190 установки для контактного приварювання металевих ланцюгів і порошків, штук
224195 автоматизовані машини, установки і комплекси дугового і контактного зварювання, штук
224201 обладнання і апаратура для газопломеневої обробки металу і металізації виробів, тис.грн
224390 обладнання для нанесення газотермічного покриття із порошків і дротових матеріалів, штук
224392 із обладнання для нанесення газотермічного покриття із порошків і дротових матеріалів: установки газополуменеві, штук
224394 установки газополуменеві типу угпт, штук
224396 із обладнання для нанесення газотермічного покриття із порошків і дротових матеріалів: установки плазмові, штук
224401 із плазмових установок: ун 108 ухл, штук
224404 із обладнання для нанесення газотермічного покриття із порошків і дротових матеріалів: обладнання електродугове, штук
224408 із обладнання для нанесення газотермічного покриття із порошків і дротових матеріалів: обладнання детонаційне, штук
224410 автомати і напівавтомати для нанесення на деталі машин і виробів покриття газотермічним способом, штук нанесення на деталі машин і виробів покриття газотермічним методом, штук
225501 акумулятори і акумуляторні батареї свинцеві, тон свинцю
225502 акумулятори і акумуляторні батареї свинцеві, тис.ампер/годину
226001 аккумулятори і аккумуляторні батареі свинцеві автомобільні, штук
226005 із акумуляторів і акумуляторних батарей свинцевих: автомобільні, тис.ампер/годин
226016 із акумуляторів і акумуляторних батарей свинцевих автомобільних акумулятори свинцеві автомобільні високоефективні і безвідходні, штук
226021 із акумуляторів і акумуляторних батарей свинцевих: стаціонарні, тон свинцю
226301 акумулятори і акумуляторні батареі лужні, тис.ампер/годин
226302 акумулятори і акумуляторні батареі лужні, тис.штук
226312 із акумуляторів і акумуляторних батарей лужних: кадміевонікелеві тис.ампер/годин
226313 із акумуляторів і акумуляторних батарей лужних: залізонікелеві тис.ампер/годин
226324 із акумуляторів і акумуляторних батарей лужних залізонікелевих: електровозні, штук
226327 із акумуляторів і акумуляторних батарей лужних залізонікелевих: акумулятори лужні тяглові параметричного ряду для наземного безрельсового транспорту, тис.ампергодин
226990 елементи і батареі гальванічні і нікель-кадміеві циліндричні акумулятори місткістю 10 а/ч, тис.штук
226991 нікелькадміеві циліндричні акумулятори, тис.штук
227001 гальванічні елементи і батареі для електропобутових виробів, тис.штук
227009 елементи ртутноцинкові, тис.штук
227013 елементи срібноцинкові, тис.штук
228401 eлeктроустановочні вироби, тис.грн
228801 фарфор eлeктротeхнічний та ізолятори із скла, тис.грн
229401 електролампи освітлювальні, тис.штук
229412 із електроламп освітлювальних: нормально-освітлювальні, тис.штук
229414 нормально-освітлювальні лампи (щодо поставки торговим організаціям), тис.штук
229423 із електроламп нормальноосвітлювальних: з криптоновим наповненням, тис.штук
229442 із електроламп освітлювальних: люмінісцентні, тис.штук
229443 електролампи люмінісцентні енергоекономічні, тис.штук
229481 лампи розрядні високого тиску, тис.штук
229483 із електроламп освітлювальних: ртутнокварцеві лампи з виправленою кольоровістю, тис.штук
229601 плити електричні побутові, штук
229620 слоїсті електроізоляційні матеріали, тон