210000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
210000 електрообладнання
210011 генератори до парових, газових і гідравлічних турбін, штук
210012 генератори до парових, газових і гідравлічних турбін, тис.квт
210021 генератори до парових і газових турбін, штук
210031 генератори до парових і газових турбін, тис.квт
210040 із загальної кількості генераторів до парових і газових турбін: потужністю 500 тис.квт і вище, штук
210041 із загальної кількості генераторів до парових і газових турбін: потужністю 500 тис.квт і вище, тис.квт
210050 із загальної кількості генераторів до парових і газових турбін: турбогенератори единої уніфікованої серії потужністю від 63 до 1000 мвт, штук
210051 із загальної кількості генераторів до парових і газових турбін: турбогенератори единої уніфікованої серії потужністю від 63 до 1000 мвт, тис.квт
210121 генератори до гідравлічних турбін, штук
210131 генератори до гідравлічних турбін, тис.квт
210221 генератори змінного струму потужністю понад 100 квт, штук
210231 генератори змінного струму потужністю понад 100 квт, тис.квт
210321 генератори змінного струму потужністю від 0,5 до 100 квт, штук
210331 генератори змінного струму потужністю від 0,5 до 100 квт, тис.квт
210401 синхронні компенсатори, штук
210402 синхронні компенсатори, тис.квт
210521 електромашини великі, штук
210547 із електромашин великих: електромашини унікальні, штук
210552 генератори для тепловозів, штук
210561 із eлeктромашин вeликих: високоeфeктивні уніфікованих сeрій і спeціальні, штук
210563 великі електричні машини асинхронні нових серій потужністю до 8 мвт, штук
210565 заглибні електродвигуни, штук
210601 електродвигуни змінного струму з висотою осі обертання 63-355 мм, штук
210611 електродвигуни змінного струму з висотою осі обертання 63-355 мм, тис.квт
210612 електродвигуни змінного струму з висотою осі обертання 63-355 мм, тис.грн
212287 із загальної кількості електродвигунів змінного струму з висотою осі обертання 63-355 мм: електродвигуни низьковольтні єдиної високоефективної серії аi, штук
212521 електродвигуни вибухобезпечні (вибухозахищені), штук
212531 електродвигуни вибухобезпечні (вибухозахищені), тис.квт
212542 eлeктродвигуни змінного струму, тис.квт
212621 електродвигуни кранові, штук
212623 електродвигуни кранові, тис.квт
212682 із електродвигунів кранових: в морському виконанні, штук
212711 електродвигуни для аккумуляторних навантажувачів, штук
212821 машини постійного струму, штук
212852 із машин постійного струму: в морському виконанні, штук
212854 із машин постійного струму: нової серії аі, штук
213000 електродвигуни малої потужності для комплектування електропобутових приладів, автоматизації і механізації, штук
213001 електродвигуни малої потужності для комплектування непродовольчих товарів народного споживання, штук
213111 із електродвигунів малої потужності для комплектування електропобутових приладів, автоматизації і механізації: для пральних машин, штук
213121 із eлeктродвигунів малої потужності для комплeктування eлeктропобутових приладів, автоматизації і механізації: для холодильників, штук
213131 із електродвигунів малої потужності для комплектування електропобутових приладів,автоматизації і механізаціі: для верстатів з програмним управлінням, штук
215021 електродвигуни врубові, штук
215511 електродвигуни трамвайні, штук
215611 електрообладнання для рудникових електровозів мотор, компл
215621 електрообладнання для міського електрофікованого транспорту і приміських поїздів, компл
215631 обладнання електричне до тролейбусів (контактори, запобіжники), мотор-комплектів
215661 електрообладнання для тепловозів (без генераторів), комплектів
215672 електрообладнання тягове для автосамоскидів вантажопідйомністю 180 т і вище, компл
215673 комплекти електрообладнання для самоскидів вантажопідйомністю 80 т і вище, комплектів
216021 трансформатори силові, штук
216031 трансформатори силові, тис.ква
216123 із трансформаторів силових: трансформатори силові iv і вище габаритів, тис.ква
216126 із трансформаторів силових іv і вищe габаритів: трансформатори на напругу 330 кв і вищe, тис.ква
216182 із загальної кількості трансформаторів силових: в морському виконанні, тис.ква
216183 із загальної кількості трансформаторів силових: тягові силові трансформатори для магістральних і промислових електровозів і електропоїздів, штук
216184 із загальної кількості трансформаторів силових: тягові силові трансформатори для магістральних і промислових електровозів і електропоїздів, тис.ква
216186 із загальної кількості трансформаторів силових: розподільні трансформатори iii габариту нової серії потужністю 1000-6300 ква напругою 35 кв, тис.ква
216242 комплектні трансформаторні підстанції (ктп), штук
216243 комплeктні трансформаторні підстанції, тис.ква
216245 із комплектних трансформаторних підстанцій нової серії потужністю 400-2500 ква напругою б10/0,4 кв, тис.ква
216247 трансформатори малої потужності, штук
216664 прилади силові напівпровідникові (товарний випуск), тис.штук
216665 транзистори силові і транзисторні модулі на струми від 40 до 250 а, напругою від 700 до 1000 в, тис.штук
216741 перетворювачі силові потужністю 5 квт і вище, тис.квт
216752 із перетворювачів силових потужністю 5 квт і вище: напівпровідникові, тис.квт
216753 із перетворювачів силових потужністю 5 квт і вище: перетворювачі силові на керованих силових напівпровідникових приладах, тис.квт
216755 перетворювальні установки для електровозів і електропоїздів, комплектів
216756 перетворювальні установки для електровозів і електропоїздів, тис.квт
216758 електроприводи комплектні для верстатобудування, комплектів
216761 електроприводи для механізмів подачі головного посування верстатів з числовим програмним управлінням епу12, комплектів
217021 апаратура високовольтна електрична, тис.грн
217101 із апаратури високовольтної електричної: вимикачі силові, штук
217153 із вимикачів силових: на напругу 330750 кв, штук
217154 із загальної кількості вимикачів силових: тягові високовольтні вимикачі для магістральних і промислових електровозів і електропоїздів, штук
217156 із загальної кількості вимикачів силових: вимикачі силові високовольтні вакуумні, електрогазові та інші на напругу 110 кв і вище, штук
217161 комплекси типу каг24 генераторні апаратні для атомних електростанцій (аес), компл
217601 комплeктні розподільні пристрої (високовольтні крп), чарунок
217602 із загальної кількості комплектних розподільних пристроїв (високовольтних крп): пристрої комплектні розподільні нових уніфікованих серій, штук
217812 конденсатори силові косинусні, тис.натур.квар
217816 із конденсаторів силових косинусних: конденсатори силові косинусні з паперовоплівковою ізоляціею, тис.натур.квар
218003 апаратура низьковольтна електрична, тис.грн
218004 із загальної кількості апаратури низьковольтної електричної: пристрої комплектні низьковольтні, тис.штук
218005 із пристроїв комплектних низьковольтних: пристрої комплектні для енергосистем, тис.штук
218009 із пристроїв комплeктних низьковольтних: пристрої і вузли для всіх видів тeхнологічного обладнання, тис.штук
218501 вимикачі автоматичні (автомати установочні), штук
218701 автомати універсальні, штук
218851 автомати фідерні (включаючи вибухобезпечні), штук
219001 магнітні пускачі, тис.штук