170000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
170000 шиpoкa фpaкція cтaбілізaції нaфти та гaзoвий бeнзин
171251 широка фракція стабілізації нафти, тон
171281 нестабільний газовий бензин (товарний), тон
171291 стабільний газовий бензин, тон