160000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
160000 гaз
162102 газ натуральний, млн.м3
162112 газ природний, млн.м3
162113 газ нафтовий, млн.м3
162117 газ штучний (із сланців), млн.куб.м
162212 газ сухий нафтопереробних заводів, тис.тон
162301 газ підземної газифікації вугілля(валовий), млн.куб.м
162361 газовий конденсат, тис.тон
162371 вуглеводні зріджені гази - всього, тис.тон
162612 пропан (пропанова фракція), тис.тон
162613 пропанпропіленова фракція, тис.тон
162615 нормальний бутан, тис.тон
162616 ізобутан, тис.тон
162621 пропан-бутанова фракція (кондиція для побуту), тис.тон
162639 інші зріджені гази, тис.тон
162671 переробка газу на газопереробних заводах - всього, млн.м3
162672 переробка попутного газу на газопереробних заводах, млн.м3
162673 переробка природного газу на газопереробних заводах, млн.м3
162901 гелій, тис.куб.м