150000

Класифікатор госкомстату продукції, що виробляється
(що діяв по 2003 рік включно)

 
150000 пepepoбкa нaфти та нафтопродукти
150101 первинна переробка нафти, тис.тон
150105 глибина переробки нафтової сировини, %
150110 безповоротні втрати сировини і нафтопродуктів, тис.тон
150222 каталітичне крекірування сировини, тис.тон
150311 коксування важких нафтових залишків, тис.тон
150411 гідроочистка керосину і дизельного палива, тис.тон
150511 пироліз сировини, тис.тон
150611 карбамідна депарафінізація дизельного палива, тис.тон
150631 депарафінізація дизельних і керосинових фракцій (парекс), тис.тон
150651 каталітичне риформування сировини - всього, тис.тон
150662 в тому числі: каталітичне риформування сировини для одержання ароматичних вуглеводів, тис.тон
150672 в тому числі: каталітичне риформування сировини для підвищення октанової характеристики автомобільних бензинів, тис.тон
151000 світлі нафтопродукти - всього, тис.тон
152100 бензин - всього, тис.тон
152110 бензин прямогонний (технологічний), тис.тон
152111 в тому числі: бензин авіаційний, тис.тон
152131 бензин автомобільний, тис.тон
152138 бензин а 72-80, тис.тон
152139 бензин аі 90-93, тис.тон
152140 бензин аі 94-98, тис.тон
152152 в тому числі: бензин автомобільний прямогонний, тис.тон
152172 бензин а-72, тис.тон
152173 в тому числі: бензин а-72 етильований, тис.тон
152174 бензин а-80, тис.тон
152175 бензин а-76, тис.тон
152176 бензин аі-92, тис.тон
152177 бензин аі-93, тис.тон
152178 бензин аі-95, тис.тон
152181 бензини-розчинники (сортові) - всього, тис.тон
152194 бензин для хімічної промисловості, тис.тон
152197 уайт-спірит, тис.тон
152310 гас - всього, тис.тон
152332 в тому числі: паливо для реактивних двигунів, тис.тон
152334 із нього: паливо термостабільне марки т6,т8в, тис.тон
152335 в тому числі: нафтіл, тис.тон
152352 гас для технічних цілей (тракторний), тис.тон
152353 гас освітлювальний, тис.тон
152354 гас для масла амг10, тис.тон
152410 дизельне паливо, тис.тон
152422 в тому числі: дизельне паливо зимове, тис.тон
152452 із загальної кількості дизельного палива: малосірнисте із вмістом сірки о,5% і менше, тис.тон
152465 із нього: малосірнисте дизельне паливо із вмістом сірки 0,2% і менше, тис.тон
152510 пиролізна сировина, тис.тон
152710 паливо пічне побутове, тис.тон
152810 інші світлі нафтопродукти, тис.тон
152971 газотурбінне паливо, тис.тон
157122 мазут флотський, тис.тон
157125 моторне паливо (паливо для тихоходних дизелів), тис.тон
157151 мазут паливний (валовий випуск), тис.тон
157155 мазут паливний (товарний випуск), тис.тон
157162 із мазуту паливного: малосірчаний із вмістом сірки 0,5% і менше, тис.тон
157164 із загальної кількості мазуту паливного(товарного випуску): для мартенівських печей &quoт;мп&quoт; і &quoт;мпва&quoт;, тис.тон
157166 мазут паливний &quoт;40&quoт; с т.застигання +10с, тис.тон
157188 гудрон для виробництва нафтобітуму, тис.тон
157191 нафтобітум (включаючи сланцевий) - всього, тис.тон
157207 в тому числі: нафтобітум будівельний, тис.тон
157210 нафтобітум покрівельний, тис.тон
157214 нафтобітум дорожний рідкий, тис.тон
157271 кокс нафтовий і сланцевий - всього, тис.тон
157275 в тому числі: кокс нафтовий і сланцевий електродний, тис.тон
157278 кокс електродний типу кнпс, тис.тон
157284 кокс нафтовий великокусковий сірчаний для електродної промисловості, тис.тон
157286 кокс нафтовий прогартований, тис.тон
157291 сировина для виробництва технічного вуглецю, тис.тон
157500 масла мастильні - всього, тис.тон
157540 масла моторні - всього, тис.тон
157550 в тому числі: масла авіаційні, тис.тон
157600 масла дизельні - всього, тис.тон
157610 в тому числі: масло дизельне зимове, тис.тон
157710 із дизельних масел: масла груп г, д, е, тис.тон
157711 в тому числі: масла для тракторів і автомобілів, тис.тон
157712 масла для тепловозів, тис.тон
157713 масла для судової техніки, тис.тон
157730 масла автомобільні - всього, тис.тон
157750 із загальної кількості автомобільних масел: масла групи г, тис.тон
157770 масла для прокатних станів, тис.тон
157810 масла машинні, тис.тон
157820 масла веретенні, тис.тон
157840 масла компресорні, тис.тон
157850 масла ціліндрові, тис.тон
157870 масла для холодильних машин, тис.тон
157880 масла трансмісіонні, тис.тон
157890 масла турбінні, тис.тон
157910 масла гідравлічні, тис.тон
157915 масла гідравлічні марки еш для гідросистем високонавантажених механізмів, тис.тон
157930 масла вакуумні, тис.тон
157940 масла кабельні, тис.тон
157950 масла трансформаторні, тис.тон
158000 інші масла, тис.тон
158100 присадки для масел, тис.тон
158130 мастила - всього, тис.тон
158200 парафіни - всього, тис.тон
158207 в тому числі: парафін рідкий очищенний, тис.тон