З матеріалів до Форуму з підготовки парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, що відбувся 21 вересня 2005 р.

6. Висновки

 

Законодавство України загалом не перешкоджає запровадженню електронних технологій у бізнесі. Більше того, можливість торгівлі на відстані передбачена законодавством про захист прав споживача. Ціла низка законів передбачають використання електронних технологій для ведення бізнесу, зокрема, у банківській справі.

 

Однак новизна електронних технологій не дозволяє дати однозначне трактування положень законодавства в застосуванні до електронного бізнесу. Тому надто багато залежить від трак т ування законодавства органами виконавчої влади. Український досвід показує, що таке трактування досить часто робиться не на користь розвитку підприємництва, особливо, коли бізнес стає досить прибутковим.

 

Поки що для України, на жаль, є актуальним і суто політичне питання: потрібно чи ні розвивати електронний бізнес. З точки зору підприємців сумнівів не може бути: електронний бізнес полегшить інтеграцію України у світову економіку, сприятиме приходу нових технологій, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

 

Тому необхідно розвивати і удосконалювати норми чинних законів таким чином, щоб більше сприяти становленню та розвитку електронного бізнесу і виходу його на світовий ринок. Необхідно уточнити положення, що стосуються реклами в Інтернет, захисту особистих даних включаючи електронну адресу, забезпечити надійний захист інтересів споживача в електронних угодах тощо.

 

Загалом проблема законодавчої підтримки електронного бізнесу буде вирішуватись позитивно, якщо українське законодавство буде зорієнтовано на лібералізацію стосунків у бізнесі, тобто коли пріоритетними будь права громадянина перед правами органів державної влади та права споживача перед правами продавця чи виробника відповідно до тенденцій, які переважають у країнах Заходу. Слід очікувати, що і в зворотньому напрямку буде належний вплив: розвиток електронного бізнесу у світі буде змушувати Україну більше лібералізувати законодавче регулювання бізнесу.