4 . Основні правові проблеми електронного бізнесу

4.6. Оподаткування підприємства електронної торгівлі

 

Електронні технології ведення бізнесу при уважному, але початковому ознайомленні, можуть викликати стан ейфорії у підприємця і стан розпачу у податківця. В будь-якому разі надмірні емоції будуть передчасними.

Окреслимо лише деякі проблеми.

 

Облік витрат на створення Web - сайту. Тут проблеми можуть розпочатися уже із розробки Web - сайту. Перше питання, яке виникає у бухгалтера – куди віднести витрати на розробку Web -сайту? Питання зовсім не врегульоване діючим законодавством. Як стверджують експерти, найпростіше віднести затрати на капітальні затрати у вигляді нематеріальних активів. Якщо сайт призначений для роздрібної торгівлі, то таке рішення буде єдиним правильним з будь-якої точки зору і це відповідатиме міжнародним стандартам і міжнародній практиці.

 

Однак в інших випадках сайт по суті виконує лише рекламну функцію і тоді витрати на його створення слід відносити на валові витрати звітного періоду.

 

В обох випадках залишається низка невирішених питань. В першому – тривалість амортизаційного періоду. Логіка підказує, що тривалість „життя” сайту при нинішніх темпах удосконалення технологій не перевищує двох років, однак такий термін не випливає із чинного законодавства.

 

В другому випадку, можливо, доведеться сплачувати податок на рекламу, незважаючи на те, що підприємство рекламує себе на власному сайті.

 

Роздрібна торгівля. Якщо, виходячи із чинного законодавства, при звичайній торгівлі зазначеним асортиментом товарів продавець зобов ’ язаний кори с туватись контрольно-касовим апаратом, то з формальної точки зору він повинен робити це і при торгівлі через Інтернет, надсилаючи покупцеві касовий чек разом із товаром. (Що робити із чеком при прямій торгівлі оцифрованими інформаційними продуктами, визначити важко).

Тому в нинішніх умовах найбільш прийнятною формою оподаткування при роздрібній торгівлі через Інтернет буде спрощена – з переходом на єдиний чи фіксований податок, якщо дозволяють умови роботи підприємства. Звичайно, при цьому доведеться обходитися без підакцизних товарів.