З матеріалів до Форуму з підготовки парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, що відбувся 21 вересня 2005 р.

4 . Основні правові проблеми електронного бізнесу

Серед ключових правових проблем, від вирішення яких залежить ефективність електронного бізнесу, слід назвати наступні:

 

      1.   правовий захист інформаційних комп’ютерних систем від незаконного втручання в їх роботу з метою порушення функціонування, крадіжки чи порушення цілісності інформації;

      2.   захист прав споживача в роздрібній електронній торгівлі;

      3.   надання правового статусу електронним документам;

      4.   захист авторського права в Інтернет;

      5.   захист основних прав людини, включаючи:

            5.1. захист конфіденційної інформації про особу;

            5.2. захист від поширення мережі неправдивої інформації про особу;

      6.   встановлення порядку оподаткування електронного бізнесу;

      7.   правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності з використанням Інтернет.

 

Як видно уже з цього переліку, правове регулювання електронного бізнесу не зводиться лише до узаконення електронного підпису чи до вирішення питань оподаткування.