67. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ
1. Теоретико-методологічне обґрунтування фінансової стійкості, її місце в загальній системі економічних параметрів
2. Організаційно-економічна характеристика СХПК ім. Карбишева
3. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
3.1. Аналіз майнового положення і структури сільськогосподарського капіталу
3.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
3.3. Аналіз фінансової стійкості
3.4. Аналіз ділової активності підприємства
3.5. Діагностика і визначення ризику банкрутства підприємства
3.6. Механізм фінансової стабілізації
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Фінансові ресурси є основним видом ресурсів в умовах ринкової економіки.
Під фінансовим станом розуміють здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання.
Фінансовий стан може бути стійким, хитливим і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарний фінансовий стан.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Благодійна реклама:

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, яка повинна бути структура капіталу по складу і джерелам, яку частку повинні займати власні засоби, а яку - позикові.
Головна мета написання дипломної роботи - вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і виявити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
При цьому необхідно вирішити наступні задачі:
- на основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану;
- спрогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;
- розробити конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Благодійна реклама:

Аналіз фінансового стану підприємства ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції практично неможливо привести в порівнянний вид.

Благодійна реклама:

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є форма №1 "Баланс" (див. додаток А), форма №2 "Звіт про фінансові результати" (див. додаток Б), "Звіт про рух коштів" (форма №3), "Звіт про власний капітал" (форма № 4), дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, що розшифровують і деталізують окремі статті балансу, річні звіти за 1998-2000 роки.