63. Аналіз фінансового стану комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП
1. Аналіз форми № 1 «Баланс»
1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу
1.2 Аналіз структури необоротних активів
1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства
1.4Аналіз структури пасиву балансу
1.5 Оцінка ліквідності підприємства
2. Аналіз діяльності підприємства на основі форми № 2 «Звіту про фінансові результати»
2.1 Аналіз прибутку
2.2 Оцінка рентабельності
2.3 Аналіз коефіцієнтів ділової активності
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

Аналіз результатів діяльності підприємства, проводиться з метою оцінки його фінансово-економічного стану і визначення реальних шляхів фінансового оздоровлення, для чого основна увага приділяється ефективності використання власного і позикового капіталу, виявленню резервів збільшення балансового прибутку і зростання рівня рентабельності, поліпшенню фінансового стану і платоспроможності підприємства.
Фінансово-економічний стан підприємства визначає його фактичні можливості. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства проводиться по сукупності показників, що відображають його забезпеченість власними фінансовими ресурсами і здатність погашати свої боргові зобов'язання.

Благодійна реклама:

Значення аналізу фінансово-економічного стану і ухвалення на його основі обґрунтованих управлінських рішень обумовлюється тим, що воно включає комплекс характеристик, основними з яких є:
- динаміка, склад і структура активів, їх стан і рух;
- динаміка, склад і структура джерел власного і позикового капіталу;
- абсолютні і відносні показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства і динаміку зміни її рівня;
- платоспроможність підприємства і ступінь ліквідності його активів.
Головна мета такого аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки в поточної господарської діяльності підприємства, знаходити реальні резерви для зростання рівня його платоспроможності і поліпшення показників фінансового стану, визначати можливі шляхи його оздоровлення.
Величина показників фінансово-економічних результатів діяльності підприємства характеризує рівень ефективності його господарювання. Серед них ключове положення займає показник прибутку. Зростання розміру отримуваного прибутку створює базу для здійснення самофінансування і розширення виробництва, для вирішення соціальних проблем в трудових колективах. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом України і всіма іншими господарюючими суб'єктами.

Благодійна реклама:

Метою роботи є оцінка фінансово-економічного стану підприємства, вибір з їх числа найбільш характерних для сучасних економічних умов в Україні і проведення практичного аналізу на підставі даних підприємства, вибраного як об'єкт дослідження.
У контрольній роботі проведено аналіз результатів поточної діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, дана оцінка фінансово-економічного стану цього підприємства.

Благодійна реклама:

Для досягнення поставленої мети в контрольній роботі вирішені такі завдання:
- вивчені теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства;
- проведено аналіз фінансового стану комунального підприємства
«Чернігівське тролейбусне управління»;
Контрольна робота виконана з використанням статистичних і звітних даних комунального підприємства «Чернігівське міське управління».