62. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ АВК

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»
Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК»
2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства
2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства
Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки 30

Благодійна реклама:

Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ЗАТ «АВК», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.
Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ЗАТ «АВК».
Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства.
Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.

Благодійна реклама:

Числові дані для всебічного аналізу діяльності ЗАТ «АВК» автор знайшов у таких документах:
1) Форма 1 “Баланс”
2) Форма 2 “Звіт про фінансові результати”
3) Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”
4) Форма 4 “Звіт про власний капітал”
5) Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності”
6) Форма 1-ПВ “Звіт з праці”
7) Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства”
8) Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили”

Благодійна реклама:

Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників.