60. Аналіз фінансових результатів

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ
АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ
АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА КАТЕГОРІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Особливістю формування ринкових відносин є посилення таких факторів, як конкурентна боротьба, технологічні зміни, комп’ютеризація обробки економічної інформації, безперервні нововведення в податковому законодавстві та інше. В таких умовах перед менеджерами господарства постає велика кількість питань:
якою повинна бути стратегія і тактика сучасного господарства в умовах переходу до ринку;
як раціонально організувати фінансову діяльність господарства для подальшого його “розквіту”;
яким чином визначити показники господарської діяльності, які б забезпечували стійке фінансове становище господарства в подальшому його функціонуванні?

Благодійна реклама:

На ці та інші важливі запитання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, який дозволяє найбільш раціонально розподілити трудові, матеріальні і фінансові ресурси.
Мета фінансового аналізу - оцінити фінансовий стан господарства на основі виявлених результатів, дати рекомендації для подальшого його покращення.
Поскільки фінансовий стан оцінюється перш за все по статтях бухгалтерського балансу і додатків до нього, то такий аналіз можна назвати зовнішнім.

Благодійна реклама:

Основним завданнями його є:
оцінка фінансових результатів;
оцінка майнового стану;
аналіз фінансової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності господарства;
дослідження стану і динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості;
аналіз ефективності вкладеного капіталу.
Внутрішній фінансовий аналіз більш глибоко досліджує причини фінансового стану, ефективність використання основних і оборотних засобів, взаємозв’язок показників об’єму, собівартості і прибутку. Для цього в якості джерела інформації використовують додаткові дані фінансового обліку (нормативну і планову інформацію). Інформаційною базою фінансового аналізу являється бухгалтерська звітність.

Благодійна реклама:

Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, які відображають майновий і фінансовий стан господарства, а також фінансові результати його діяльності за звітний період.
Відомості про фінансові результати містяться у формі №2 “Звіт про фінансові результати". В цій формі показана така структура звітного періоду діяльності господарства: прибуток (збиток) звітного періоду складається із суми показників прибутку (збитку) від фінансово-господарської діяльності і інших позареалізаційних витрат. Для інвесторів і аналітиків ця форма в багатьох відносинах важливіша ніж баланс, так як в ній є динамічна інформація про те, яких успіхів набуло господарство на протязі року і за рахунок яких факторів, які масштаби його діяльності.
За даними форми №2 проводять аналіз фінансових результатів діяльності господарства як по загальному об’єму в динаміці, так і по структурі, факторний аналіз прибутку і рентабельності.