52. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово-економічного стану ТОВ Альфа

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП

1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства. – ст. 4
1.1 Характеристика підприємства – ст. 4
1.2. Організаційна структура ТОВ „Альфа” – ст. 6

2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. – ст. 8
2.1 Завдання та предмет економічного аналізу – ст. 8
2.2. Функції і класифікація економічного аналізу  - ст. 10
2.3 Методи економічного аналізу – ст. 16
2.4. Інформаційна база економічного аналізу – ст. 18
 
3. Аналіз собівартості продукції – ст. 20
3.1 Поняття і складові собівартості. – ст..20
3.2 Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції – ст. 22
3.3 Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції – ст. 23
3.4. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції. – ст. 26
3.5 Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності – ст. 27
3.6 Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами – ст. 29
3.7 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат. – ст. 30

4. Оцінка фінансового стану підприємства. – ст. 32
4.1 Порівняльний аналітичний баланс – ст. 32
4.2 Аналіз зрушень у майновому стані підприємства – ст..34

ВИСНОВОК – ст. 36
Використана література – ст. 37 

Благодійна реклама:

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п.  Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. 
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто  виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.
Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства.
Собівартість продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської діяльності підприємств.
Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його удосконалювань.
Основна мета даної курсової роботи – розглянути методи аналізу собівартості продукції та послуг.
Курсова робота складається з чотирьох розділів.
В першому розділі ми розглядаємо, на прикладі діючого підприємства, його структуру та основні показники.
Другий розділ розглядає існуючи прийоми економічного аналізу, йог завдання та джерела інформації для аналізу.
Третій розділ присвячений аналізу собівартості продукції ТОВ „Альфа”.
В четвертому розділі дається оцінка фінансового стану підприємства.

Благодійна реклама:

1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства.
1.1 Характеристика підприємства
ТОВ "Альфа"  за своєю організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою відповідальністю. Підприємство розташоване у м. Тернопіль.
У 1993 р. колишній текстильний цех був приватизований, а у 1994р. реорганізований .  
Як юридична особа підприємство може мати цивільні права, що відповідають цілям діяльності, передбаченим у його статутних документах, і нести зв'язані з цією діяльністю обов'язку.
 ТОВ „Альфа” займається випуском тканин, а також готової продукції з даних тканин, крім того при підприємстві діє ательє.
Види тканин, що випускаються ТОВ „Альфа”:
 - шовк, шириною 140 см. (10 відтінків);
 - вовна, шириною 110 см. (4 відтінки);
 - льон, шириною 150 см. (5 відтінків);
 - трикотаж, шириною 140 см. (7 відтінків);
 - ситець, шириною 80 см. (6 відтінків);
 - фланель, шириною 80 см. (6 відтінків);
 - бязь, шириною 80 см. (5 відтінків);

Благодійна реклама:

 До готової продукції, що випускається ЗАТ "Тканини", відносяться:

- комплекти постільної білизни (2 простирадла, 2 наволочки, 2 підодіяльники) - 8 різновидів;
- кухонні комплекти (фартух, 2 прихватки, рушник, скатертина) - 4 різновиду;
- кухонні подарункові комплекти ( 2 фартухи, рушник, скатертина, 4 серветки) - 4 різновиду;
- рушник, розмір 30х50 см. - 4 різновиду;
- серветки, розмір 14х20 см. - 4 різновиду;
- фартух, 2 види - 4 різновиду;
- халат домашній - 8 різновидів.