51. Аналіз рентабельності приватного підприємства Сєвєродонецькспеценергоремонт-1

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття рентабельності
1.2 Види рентабельності
1.3 Система показників рентабельності
1.4 Аналіз рентабельності підприємства
1.5 Факторный аналіз показників рентабельності
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1"
2.1 Стисла характеристика та аналіз фінансово-господарського стану підприємства
2.2 Оцінка рентабельності підприємства
2.3 Факторний аналіз рентабельності
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

В даній курсовій роботі буде розглянута тема "Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення".
Коли створюється підприємство, його власника хвилює, перш за все прибутковість, тобто щоб прибуток організації покривав витрати. Чим більше прибуток тим ефективніше відбувається розвиток і з'являються можливості для розширення виробничої діяльності підприємства.
 Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються.
На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.

Благодійна реклама:

Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток. В сучасних ринкових умовах для того, щоб покупці віддавали перевагу продукції виготовленій даним підприємством, щоб товари користувалися великим попитом, необхідно ретельно стежити за фінансовим положенням, правильно організовувати виробничу діяльність і простежувати економічні показники.
На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.
Підприємство реалізує свою продукцію споживачам, одержуючи за неї грошову виручку. Але це ще не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво продукції і її реалізацію.
Об'єктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство "Сєвєродонецькспеценергоремонт-1".

Благодійна реклама:

Предметом дослідження в даній роботі є: поняття рентабельності, її показники, види; оцінка рентабельності і шляху її підвищення.
Джерелами інформації для написання курсової є: бухгалтерський баланс за 2007, 2008 р.р. і додатки до бухгалтерського балансу (форма №2 – Звіт про прибутки і збитки, Форма №3 – Звіт про зміну капіталу, Форма №4 – Звіт про рух грошових коштів, Форма №5 – додаток до бухгалтерського балансу). За допомогою вищеперелічених документів постараємося зрозуміти стан на ПП "Сєвєродонецькспеценергоремонт-1".

Благодійна реклама:

Метою курсової роботи є розгляд з усіх боків поняття рентабельності, розробка пропозицій по збільшенню показників рентабельності, унаслідок чого будуть виявлені проблеми організації ПП "Сєвєродонецькспеценергоремонт-1" і запропоновані шляху їх усунення. Також в даній роботі необхідно провести комплексний аналіз і оцінку показників рентабельності.
При написанні курсової роботи були використані роботи російських і зарубіжних авторів.