48. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ
1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції та прибутку від реалізації
1.1 Характеристика реалізації продукції як об’єкту аналізу
1.2 Критерії визнання доходу від реалізації продукції
2. Динаміка та структура об’ємів реалізації продукції
3. Аналіз прибутку від реалізації
3.1 Динаміка зміни прибутку від реалізації
3.1.1 Динаміка зміни прибутку від реалізації
3.1.2 Динаміка зміни частки прибутку від реалізації у виторзі
3.1.3 Баланс товарної продукції й аналіз напруженості плану
3.2 Факторний аналіз прибутку від реалізації
3.2.1 Вплив зміни обсягу реалізації
3.2.2 Вплив зміни оптових цін
3.2.3 Вплив зміни собівартості
3.2.4 Вплив зміни структури продукції
4. Шляхи можливого підвищення цін та збільшення прибутку від реалізації продукції
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

 
Вступ

За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов’язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого зростання економіки. За цих умов зростає важливість проведення своєчасного економічного аналізу в промисловості, зокрема таких важливих показників, як показники випуску готової продукції і її реалізації.
Реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції.

Благодійна реклама:

При виборі теми враховувалось слідуюче:
- актуальність теми, виходячи із перспективи розвитку об’єкта дослідження та економіки держави в цілому;
- достатню кількість статистичних даних для розкриття змісту теми;
- відсутність реорганізації об’єкту за весь період дослідження (5 років), що дало змогу зробити об’єктивний аналіз даних.
Тема курсової роботи була виконана на прикладі діяльності окремого підприємства виробництва і торгівлі, та його виробничої, комерційної діяльності.
Виконуючи курсову роботу, були закріплені і заглиблені теоретичні знання, опановані навички самостійного розв’язання організаційно-економічних питань.

Благодійна реклама:

Цілями курсової роботи є:
- поглиблення та закріплення теоретичних знань у зборі та обробці економічної інформації;
- використання різноманітних методів при економічному аналізі (графічного, спостереження, середніх та відносних величин, вибіркового, обробки рядів динаміки, простих та комбінаційних групувань, взаємозв’язків та інших);
- виявлення реальних шляхів підвищення ефективності виробництва, реалізації та комерційної діяльності підприємств.
Курсова робота складається із змісту, вступу, теоретичного розділу, де освітлюється теорія питання, аналітичного розділу, розділу, де вказуються невикористані резерви щодо реалізації та надаються пропозиції щодо їх використання, висновків та пропозицій, списку джерел використаної літератури, а також додатків (копії форм фінансової звітності, вихідні дані для проведення економічного аналізу тощо).
Метою даної роботи є аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації продукції, а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв.

Благодійна реклама:

Завданням даної роботи є характеристика і аналіз обсягу і асортименту реалізації продукції і узагальнення резервів росту обсягу реалізації продукції.
В роботі показано своє бачення проблеми резервів росту обсягу реалізації продукції.
Дана курсова робота на тему “Аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації” виконана на основі даних підприємства – ТОВ “КВАЗАР Микро”.