38. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП Саверці

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Основні фонди поряд із землею і трудовими ресурсами, є найважливішими факторами, складовою частиною матеріально-технічної бази та матеріальною основою організаційно-технічних процесів на підприємстві. Забезпеченість і озброєність основними фондами характеризує рівень технічного та економічного розвитку продуктивних сил суспільства в цілому і окремих його галузей зокрема. Для здійснення будь-якої виробничої діяльності підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби праці. Від предметів праці вони відрізняються тим, що беруть участь у виробництві протягом кількох років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Засоби праці зношуються поступово, а отже, переносять свою вартість на виробництво продукції частинами.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Основні засоби - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовлюваної продукції, робіт, послуг частинами в міру зношеності в розмірі зносу.

Благодійна реклама:

Основні засоби сільськогосподарських підприємств складаються з різноманітних об’єктів, які розрізняють за призначенням, натурально-речовим складом, строками експлуатації, конструкцією та іншими ознаками. Така різноманітність основних засобів викликає необхідність їх класифікації.
За функціональним призначенням основні засоби поділяються на: основні засоби виробничого призначення і невиробничого призначення.
До основних засобів виробничого призначення відносяться засоби праці, які пов'язані із здійсненням господарської діяльності - виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг (виробничі будинки, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини, робоча та продуктивна худоба тощо, що діють у сфері матеріального виробництва). Основні виробничі фонди включають активну і пасивну частини. Активна – це рухома частина; пасивна (будівлі, споруди, передавальні пристрої) відповідно нерухома частина.

Благодійна реклама:

Невиробничі основні засоби – не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва але забезпечують умови для нормального ходу виробничої діяльності підприємства, обслуговуючи житлові та культурно-побутові потреби працівників. До них належать споруди, будівлі, маши¬ни, обладнання, апарати та інші фонди, які використовуються у не¬виробничій сфері. В їх складі виділяють фонди: а) житлового господарства; б) комунального і побутового обслуговування; в) освіти; г) культури і мистецтва; д) охорони здоров’я, фізкультури і соціального забезпечення.

Благодійна реклама:

За використанням основні засоби поділяють на діючі (всі основні засоби, що використовуються в господарстві), не діючі (ті, що не використовуються у цей період часу у зв’язку з тимчасовою консервацією підприємства або окремих цехів), і запасні (різне устаткування, що перебуває в резерві і призначене для зміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються).
За ознакою належності основні засоби класифікують на власні та орендовані. Орендовані основні засоби – це засоби взяті у тимчасове користування у фізичних чи юридичних осіб за відповідну орендну плату.