37. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр.

У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проявилися тенденції, які свідчать про розгортання певних деструктивних явищ.
У 2002-2004 рр. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, скоротилась більше, ніж на 36 % (порівняно з 2000-2002 роками), що є дуже значним падінням, яке відбулося всього за два роки.
У 2003 р. продовжувалось зростання кількості поданих заявок на видачу охоронних документів та кількості отриманих охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. Кількість поданих заявок зросла з винаходів - на 22,9 %, корисних моделей - на 44,3 %, промислових зразків - на 2,8 %. У свою чергу, кількість отриманих охоронних документів зросла з винаходів - на 20,9 %, корисних моделей - на 67,5 %, промислових зразків - на 19,9 % (у порівнянні з 1999-2000 рр.). Але ці показники не можуть тішити, враховуючи, що в 2003р. питома вага деклараційних патентів склала 71,7 % і збільшилась порівняно з 2002 р. на 4,8 проц. пункти (див. табл. 1).

Благодійна реклама:

У 2003 р. продовжувалось зростання кількості використаних об'єктів інтелектуальної власності. Причому необхідно зазначити, що це зростання відбувалось при певному поліпшенні галузевої структурі: ліцензійних договорів. Зміна в 2004 р. законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності призвела до виведення з господарського обігу об'єктів інтелектуальної власності - деклараційних патентів на винаходи. Це спричинило значні зміни в динаміці показників інноваційної діяльності підприємств та організацій України.

Благодійна реклама:

Кількість заявок на винаходи, поданих у 2004 р. до Державного департаменту інтелектуальної власності України, порівняно з 2003 р. зменшилась у 2 рази, в той же час, число заявок на корисні моделі зросло в 10 разів (див. табл. 2)
Аналогічні процеси відбувалися в сфері отримання охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. На 9,2 % зменшилось число отриманих патентів на винаходи, а на корисні моделі - збільшилось у 4,7 рази (див. табл. 3). Такі процеси також стали наслідком суттєвих змін в законодавстві України з питань охорони інтелектуальної власності.

Благодійна реклама:

Звісно, що ситуація, яка склалася в 2000-2003 рр., коли 70-80 % патентів на винаходи були деклараційними, є не нормальною. Врешті-решт, вона не сприяла економічному пожвавленню і залученню капіталовкладень у стратегічній перспективі.
Однак повне виведення з господарського обігу деклараційних патентів було б виправданим в умовах, коли існувала можливість проведення кваліфікаційної експертизи за всіма заявками якісно і в оптимальні терміни. Для цього потрібен комплекс ресурсів, який включає відповідні фінансові, інформаційні, технологічні ресурси та розгалужений штат висококваліфікованих експертів. Звісно, що на сьогодні день в повному обсязі такого комплексу ресурсів держава не має. Враховуючи сказане, можемо констатувати, що ліквідація деклараційних патентів може призвести до того, що заявки розглядатимуться роками, а інновації в цей час не використовуватимуться.