31. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" - ЕДРПОУ 00191307)

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП
1. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність, склад та рух основних фондів підприємства
1.2 Основні показники оцінки структури, руху та ефективності використання основних фондів підприємства
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (ЕДРПОУ 00191307)
2.1 Характеристика діяльності підприємства ВАТ "КЗРК"
2.2 Аналіз складу та стану основних фондів підприємства ВАТ "КЗРК"
2.3 Показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ВАТ "КЗРК"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Благодійна реклама:

ВСТУП
Підвищення якості управління підприємством пов'язане з застосуванням сучасних методів оцінки стану основних фондів, аналізу та планування їх розвитку, з формуванням комплексного підходу до оцінки взаємовпливу показників фінансово-господарської діяльності підприємства та показників використання фондів. Пошук шляхів підвищення ефективності використання основних фондів є одним з найактуальніших питань в політиці управління підприємством в цілому.
Мета курсової роботи – викласти теоретичне обгрунтування управління рухом основних фондів, проведення дослідження руху основних фондів на матеріалах діючого виробничого підприємства.
Задачами курсової роботи, які випливають з її основної мети, є:
- розкриття сутності основних фондів та їх класифікація;
- визначення основних завдань управління рухом основних фондів підприємства;
- аналіз руху основних фондів на підприємстві;
- оцінка ефективності руху основних фондів;
- розробка ефективної політики управління рухом на підприємстві на основі оцінки результатів діяльності підприємства за 2002 -2007 роки.

Благодійна реклама:

Предметом дослідження виступають основні фонди виробничого підприємства, що знаходяться в процесі проходження етапів циклу відтворення. Об'єктом дослідження є діяльність ВАТ "КРІВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (м. Кривий Ріг) у 2002 -2007 роках, основним видом діяльності якого є підземна добича залізної руди шахтним способом та її первинна переробка. Інформаційна база курсової роботи – матеріали фінансової діяльності ВАТ "КЗРК", розміщені на офіційному Інтернет-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Благодійна реклама:

1. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, склад та рух основних фондів підприємства

Здійснюючи господарську діяльність підприємство формує матеріально-технічну базу, що являє собою сукупність речових елементів засобів праці, необхідних йому для доведення товарів від виробників до споживачів і їх зберігання.
Засоби праці, як фактор виробництва та складова частина виробничих ресурсів підприємства, вливаючись в процес виробництва, стають частиною виробничих фондів підприємства в залежності від характеру функціонування в процесі виробництва та участі в створенні нової вартості, окремі елементи виробничих фондів можуть бути віднесені до основних та оборотних фондів.