30. Аналіз економічної нестабільності в Україні

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика економічних явищ
1.1 Засоби регулювання національної економіки
1.2 Цикли ділової активності
1.3 Кейнсіанська теорія
Розділ 2. Інфляція та антиінфляційна політика держави
2.1 Основне поняття інфляції
2.2 Типи і причини інфляції
2.3 Антиінфляційний та дефляційний розрив
2.4 Антиінфляційні методи
2.5 Динаміка інфляційних процесів
2.6 Підсумки економічної ситуації в Україні за перше півріччя 2005 року
Розділ 3. Інші макроекономічні показники національної економіки
3.1 Безробіття: основні визначення та вимірювання
3.2 Різновиди безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття. Концепція NAIRU
3.3 Аналіз безробіття в Україні
Заключення
Список використаної літератури

Благодійна реклама:

Вступ
Макроекономіка – економічна теорія, яка включає у себе розглядання закономірностей взаємодії величин, а також дає опис функціонування систем національної економіки. Ця теорія дає чіткі рекомендації зі стабілізації економіки країни, вивчає механізм правління держави.
Історично склалося так, що найважливіша функція уряду – забезпечувати повну зайнятість ресурсів і стабільний рівень цін. Жодна з відомих нині ринкових економічних систем не функціонує стихійно. При цьому напрямок й форми державного втручання змінюються відповідно до ситуації, що склалася у економічній системі. Вибір адекватної політики дозволяє запобігти інфляції та безробіттю. Маніпулювання податками й розмірами видатків бюджету, контроль за цінами – є одним з головних інструментів, за допомогою яких може здійснюватися подолання вище згаданих факторів.
Як відомо, сучасне економічне становище характеризується нестабільністю, отже, Україна знаходиться у передкризовому становищі згідно фазам економічного циклу.
У цій роботі були розглянуті такі питання: основне поняття й динаміка інфляції та безробіття, загальний розгляд економічної теорії нестабільності.

Благодійна реклама:

Розділ 1. Загальна характеристика економічних явищ
1.1 Засади регулювання національної економіки
Для регулювання економіки використовуються фінансово-кредитна, бюджетно-податкова системи право на власність, зовнішньоекономічні видатки, інформаційні потоки та інше. На сучасному етапі більшість країн, у тому числі й Україна дійшли висновку, що економічне зростання національної економіки необхідно розглядати як складову частину суспільного розвитку. У зв’язку з цим великого значення набувають такі проблеми великого значення як:
- економія природних ресурсів, охорона навколишнього середовища, у тому числі запобігання економічним зловживанням і катастрофам;
- підвищення сприйнятливості економіки до досягнень НТП;
- впровадження ресурсозберігальних технологій;
- скорочення нерівності в розподілі доходу;
- збереження моральних цінностей і традицій суспільства;
- розвиток творчого характеру праці і новаторського потенціалу людини тощо.
Для України зростання економіки та розвиток соціально-економічної перебудови припускає здійснення глобальних перетворень при проведенні реформ.

Благодійна реклама:

Постійне повторення періодів підйому і спаду економічної активності, що через зміни взаємозалежних показників – темпу економічного росту, рівнів зайнятості, виробництва й інфляції є економічним циклом. Він поділяється на такі фрази: криза, депресія, пожвавлення і підйом. У деяких джерелах можна побачити й інші назви цих фраз: пік, спад (рецесія, дно і пожвавлення), але економічна суть буде залишатися незмінною.
- Криза. Спостерігається спад виробництва, тобто зменшення обігів випуску продукції. Рівень зайнятості зменшується, ставка заробітної плати знижується, ставка відсотка підвищується, знижуються темпи економічного росту.
- Депресія. Спад виробництва припиняється. Рівень зайнятості падає. Обсяг інвестицій скорочується, тому що скорочується національний доход. Ставка відсотка зменшується.
- Пожвавлення. Випуск продукції збільшується до передкризового рівня, тобто спад виробництва заміняється піднесенням. Рівень зайнятості починає зростати, ставка відсотка зростає, ціни зростають.
- Підйом. Обсяги виробництва збільшуються до нового максимального рівня, що перевищую передкризовий. Зайнятість досягає природного рівня. Ціни ростуть, ставка відсотка збільшується, ставка заробітної плати збільшується, збільшується обсяг інвестицій, спостерігається економічний бум.