29. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Зміст

Вступ
1. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва
1.1 Суть економічної ефективності виробництва
1.2 Показники економічної ефективності виробництва
1.3 Фактори, що впливають підвищення ефективності виробництва
2. Аналіз стану розвитку виробництва продукції в господарстві на підприємстві
2.1 Організаційно - економічна характеристика господарства
2.2 Аналіз обсягу виробництва продукції
2.3 Аналіз собівартості виробництва продукції (молока)
3. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції (молока)
3.1 Резерви збільшення виробництва продукції тваринництва
3.2 Резерви зниження собівартості продукції
Висновки
Літературні джерела

Благодійна реклама:

Вступ
Ефективність виробництва — найважливіша узагальнююча характеристика результативності виробництва, яка відображає відношення величини створених товарів і послуг до сукупних витрат праці.
У масштабі народного господарства ефективність виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, об'єднання, підприємства — відношенням величини чистої продукції до витрат суспільної праці в кожній із цих ланок народного господарства. Водночас для розмежування результатів ефективності на мікроекономічному рівні виділяють категорію «виробнича ефективність».
Важливим є аналіз ефективності виробництва, а також проблемні питання щодо пошуків напрямків та шляхів підвищення економічної ефективності виробництва продукції.
Метою даної роботи являється проведення економічного аналізу виробництва та обґрунтування основних шляхів збільшення виробництва підприємстві.

Благодійна реклама:

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі:
дати загальну характеристику теоретичних основ економічного аналізу виробництва продукції;
проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання;
дати оцінку природно - економічних умов діяльності підприємства;
розкрити основні показники рівня економічної ефективності виробництва;
проаналізувати динаміку та структуру виробленої продукції,
визначити фактори, що впливають на зміни у виробництві продукції та зробити аналіз їх впливу.

Благодійна реклама:

Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи підвищення ефективності виробництва.