26. Аналіз діяльності підприємства

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ПЛАН

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
2. ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
3. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ
4. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
6. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
7. СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА РІЧНИЙ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
8. СИСТЕМА МІЖЦЕХОВОГО ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ
9. ПЛАНУВАННЯ
10. ОЦІНКА РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ НАПРЯМКУ
     
          СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Благодійна реклама:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Приватне підприємство «ЯРЕМУС» розташоване в с. Ярчівці  Зборівського району Тернопільської області. Основним видом діяльності даного підприємства є виготовлення хліба і хлібобулочних виробів.  Асортимент продукції не великий:  хліб домашній,  хліб селянський, булочки домашні,  з повидлом та інші.  Причина виникнення даного підприємства, тобто його місія полягає в тому, що на ринку існує потреба у продукції даного виду, крім того ціна на хліб постійно зростає і такі тенденції існуватимуть в майбутньому.  Тому такий вид діяльності як виготовлення хлібобулочних виробів є досить перспективним.
 Споживачами продукції приватного підприємства «ЯРЕМУС» є населення найближчих сіл та приватні підприємці.
 З поміж інших підприємств дане має багато таких рис, які не можуть бути притаманні великим підприємствам.  Крім цього воно має можливість торгувати за циною нижче ціни продукції великих хлібозаводів, бо здійснює більш гнучку цінову політику.
Негативно впливають на розвиток  приватного підприємства такі стримуючі фактори, як :
- загальний спад вітчизняного товарного виробництва;
- зростання цін(випереджаюче зростання цін на борошно та паливно-енергетичні ресурси при адміністративному стримуванні цін на хліб, внаслідок чого відбувається стійке зниження рентабельності);
- інфляція;
- низький рівень  платоспроможності населення;
- корупція тощо.
Все ж можна сказати, що загальне становище підприємства є стабільним і стійким, є можливість самофінансування.

Благодійна реклама:

ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
- За метою і характером діяльності п.п. «ЯРЕМУС» - це комерційне підприємство (йому властивий комерційний характер діяльності з одержанням прибутку. У  уданому випадку влас¬ник водночас є і підприємцем, тобто власність і управління майном у приватному підприємстві не розме¬жовуються);
-  Форма власності – приватна (засновані на власності майна окремої особи, з правом найму робочої сили);
- За розміром (кількістю працівників) належить до малих підприємств;
- Залежно від способу організації діяльності  - це одноосібне володіння;
- За сферою діяльності – промислове підприємство;
- За ступенем охоплення ринку відноситься до місцевих;
- За ступенем спеціалізації до спеціалізованих ( оскільки виготовляє лише хліб та  хлібобулочні вироби) .

Благодійна реклама: