24. Аналіз діяльності підприємства

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

1. Вступ.
2. Аналіз діяльності підприємства.
2.1. Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції.
2.1.1. Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.
2.1.2. Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.
2.1.3. Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва.
2.2. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання.
2.2.1. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників.
2.2.2. Вплив зміни трудомісткості.
2.2.3. Вплив структурних змін.
2.2.4. Перевірка вірності розрахунків.
2.3. Аналіз продуктивності праці.
2.4. Аналіз використання фонду оплати праці.
2.4.1. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників.
2.4.1.1. Розрахунок основної заробітної плати.
2.4.1.2. Основна заробітна плата допоміжних робітників.
2.4.1.3. Розрахунок заробітної плати керівників та службовців.
2.4.1.4. Аналіз фонду оплати праці.
2.5. Аналіз виконання матеріальних ресурсів.
2.6. Аналіз собівартості продукції.
2.7. Аналіз фінансових результатів.
2.7.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.
2.7.2. Аналіз рентабельності.
2.7.3. Аналіз фінансового стану.
Висновок
Список використаної літератури.

Благодійна реклама:

1. Вступ
Курсова робота по дисципліні „Економічний аналіз” є самостійною роботою студентів, мета якої є закріплення теоретичних знань та накопичення навичок практичного виконання економічних розрахунків. Виконання курсової роботи має показати у якій мірі студент володіє навичками самостійної роботи, вміє користуватися учбовою та довідковою літературою, статистичною та аналітичною інформацією, володіє методами економічного аналізу, здатен використовувати їх для виконання конкретної роботи. Вихідними даними для виконання курсової роботи є статистична та бухгалтерська звітність промислового підприємства.

Благодійна реклама:

2. Аналіз діяльності підприємства
2.1 Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції
Одним із основних показників діяльності підприємства є зростання випуску продукції.Тому аналіз діяльності підприємства розпочинають зі оцінювання результатів виконання плану виробництва. Об”єктивне оцінювання результатів діяльності підприємства щодо випуску продукції проводиться у натуральному вимірі. Узагальнюючим вимірником вважається вартісний показник. Точніше, ніж вартісний показник, характеризує обсяг виконання робіт показник трудомісткості. Тому, перш за все треба розрахувати планові та фактичні результати діяльності по цим показникам.

Благодійна реклама: