19. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF) 

Задача 1 

Проаналізуйте с/в виробленої продукції. Розрахуйте вплив чинників на загальну суму витрат. Зробіть висновки. 

види

Випуск продукції

Перемінні витрати

 

 

план

факт

план

факт

 

 

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

рівень, %

сума, тис. грн

рівень, %

А

27840

 

28020

 

 

57,64

16285

 

В

22160

 

21830

 

 

59,73

12934

 

С

12440

 

13330

 

 

58,44

7766

 

Д

19440

 

19760

 

 

59,35

11904

 

Всього

81880

 

82940

 

 

X

48889

 

 Постійні витрати по плану – 16720 тис. грн.

фактично – 16850 тис. грн.

 

Благодійна реклама:

Відповідь. 

Види

Випуск продукції

Перемінні витрати

 

 

план

факт

план

факт

 

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

рівень, %

сума, тис. грн

рівень, %

А

27840

34; 0

28020

33,8

16047,0

57,64

16285

58,1

В

22160

27,1

21830

26,3

13236,2

59,73

12934

59,2

С

12440

15,2

13330

16,1

7269,9

58,44

7766

58,3

Д

19440

23,7

19760

23,8

11537,6

59,35

11904

60,2

Всього

81880

100,0

82940

100,0

48090,7

59,35

48889

58,9

 

Визначимо суму перемінних витрат за планом.

 

А

27840

/

100%

х

57,64

= 16047,0

тис. грн

В

22160

/

100%

х

59,73

= 13236,2

тис. грн

С

12440

/

100%

х

58,44

= 7269,9

тис. грн

Д

19440

/

100%

х

59,35

= 11537,6

тис. грн

Всього

81880

/

100%

х

59,35

= 48090,7

тис. грн

 Визначимо рівень перемінних витрат фактично. 

А

16285

/

28020

х

100% =

58,1

%

В

12934

/

21830

х

100% =

59,2

%

С

7766

/

13330

х

100% =

58,3

%

Д

11904

/

19760

х

100% =

60,2

%

Всього

48889

/

82940

х

100% =

58,9

%

 

Благодійна реклама:

Питома вага кожного виду продукції: 

За планом

А

27840

/

81880

х

100%

=

34,0

%

В

22160

/

81880

х

100%

=

27,1

%

С

12440

/

81880

х

100%

=

15,2

%

Д

19440

/

81880

х

100%.

=

23,7

%

 

Фактично

 

 

 

 

 

 

А

28020

/

82940

х

100%

=

33,8

%

В

21830

/

82940

х

100%

=

26,3

%

С

13330

/

82940

х

100%

=

16,1

%

Д

19760

/

82940

х

100%

=

23,8

%

 

Відхилення в питомій вазі

 

 

 

А

33,8

-

34,0

=

– 0,22

%

 

 

В

26,3

-

27,1

=

– 0,74

%

 

 

С

16,1

-

15,2

=

+ 0,88

%

 

 

Д

23,8

-

23,7

=

+ 0,08

%

 

 

 

За планом випуск продукції мав становити 81880 тис. грн.

Фактично сталося зростання випуску і досягло 82940 тис. грн.

Зростання становить:

82940 – 81880,0 = + 1060,00 тис. грн..,

в динаміці:

82940 / 81880 х 100% = 101,3%

101,3 – 100,0 = + 1,3%

Тобто випуск продукції зріс на 1,3%, або на 1060 тис. грн.

Питома вага виробу А фактично склала 34%, що на 0,2% менше запланованої величини. Питома вага виробу В фактично склала 27,1%, що на 0,7% менше запланованої величини. В той же час питома вага виробів С і Д зросла відповідно на 0,88% та 0,08% і фактично склали 15,2% та 23,7%.

Загальна сума витрат.

план 48090,7 + 16720 = 64810,7 тис. грн.      

факт 48889 + 16850 = 65739,0 тис. грн.

Відхилення: 65739,0 – 64810,7 = + 928,3 тис. грн.

Загальна сума витрат зросла на 928,3 тис. грн.

При цьому перемінні витрати зросли на:

48889 – 48090,7 = + 798,3 тис. грн.

Постійні витрати зросли на: 16850 – 16720 = + 130,0 тис. грн.

Благодійна реклама:

Розрахуємо вплив чинників на загальну суму витрат. 

 

48090,7

+

16720,0

= 64810,7

тис. грн.

Зміна постійних витрат

 

48090,7

+

16850

= 65739,0

тис. грн

Зміна перемінних витрат

 

48889

+

16720

= 65609,0

тис. грн

 

48889

+

16850

= 65739,0

тис. грн

 

65739,0

-

64810,7

= 928,3

тис. грн

 

65609,0

-

65739,0

= -130,0

тис. грн

Сумарний вплив факторів

928,3

+

-130,0

= 798,3

тис. грн

 Висновок. 

Загальна сума витрат фактично зросла на 798,3 тис. грн. За рахунок зміни постійних витрат сталося їх зростання на 928,3 тис. грн, за рахунок зміни перемінних витрат сума витрат зменшилась на 130 тис. грн.