18. Аналіз відвантаження і збуту продукції на прикладі ВАТ Роси Буковини

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації збутової діяльності на підприємстві 5
1.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу збуту продукції 5
1.2. Методика проведення аналізу реалізації продукції 8
Розділ 2. Аналіз збутової діяльності на ВАТ „Роси Буковини” за 2005-2006 рр. 12
2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 12
2.2 Аналіз організації збуту на підприємстві 21
2.3. Аналіз резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції 29
Розділ 3. Проблеми та пропозиції щодо організації збуту на ВАТ „Роси Буковини” 34
3.1 Фактори впливу на обсяги реалізації продукції 34
3.2 Пропозиції по вдосконаленню збуту продукції на підприємстві 35
Висновок 40
Список використаної літератури 41
Додатки 43

Благодійна реклама:

Вступ
Сьогоднішній світ – світ динаміки і швидкості. Щоб в ньому вижити, необхідно постійно мінятися разом з ним і постійно отримувати нові знання і уміння. Більш того, мало ними володіти - ними необхідно уміти грамотно скористатися з тим, щоб вони принесли найбільшу вигоду їх власнику.
Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності підприємства. Продукція або послуга, вироблена підприємством, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головна задача будь-якого підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості. В цьому випадку у нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару, або послуги.

Благодійна реклама:

Саме тому система збуту є центральною у всій системі маркетингу. І це не позбавлено обґрунтовування – саме в процесі збуту готової продукції з'ясується, наскільки точними і вдалими були всі використані концепції і стратегії по просуванню товару на ринок. І якщо все виявилося так, як і було задумано, то покупець обов'язково помітить товар, і прибуток – кінцева мета будь-якої підприємницької діяльності – не примусить себе чекати. В іншому випадку, ні про які високі доходи і говорити не доводиться. В бізнесі ціна помилки досить висока.
 Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей проведення аналізу відвантаження і збуту продукції на діючому підприємстві.
 Поставлена мета вимагає вирішення певних завдань:
• розглянути значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу збуту продукції;
• дослідити особливості методики аналізу збуту продукції;
• провести аналіз системи збуту досліджуваного підприємства;
• напрацювати рекомендації щодо вдосконалення системи збуту на досліджуваному підприємстві.

Благодійна реклама:

Предметом курсової роботи є економічні відносини, що виникають в процесі збуту продукції на підприємстві.
 Об’єктом курсової роботи є аналіз збуту продукції на ВАТ „Роси Буковини”.
 Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, предмет, об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати, які отримані в процесі підготовки роботи