12. Аналіз виробничих основних засобів

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Зміст   
Вступ  
Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 
1.1. 1.1.Економічна суть існування основних засобів 4
1.1. 1.2.Методика аналізу ефективності використання основних фондів 17
1.2. 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс” 23
Розділ 2. Аналіз виробничих основних засобів на прикладі ТОВ “Альянс” 
2.1. Аналіз наявності і структури основних засобів 39
2.2.Аналіз показників використання основних засобів 43
2.3.Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей 47
2.4. Аналіз фондоозброєнності 50
2.5. Аналіз використання виробничих площ 52
Розділ 3. Шляхи поліпшення використання основних виробничих засобів 54
Висновки  57
Список літератури 

Благодійна реклама:

Вступ
        У даній дипломній роботі пропонується розглянути питання, пов'язані з ефективністю використання  основних виробничих засобів. Основні кошти є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентноздатність на ринку.
         Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є  центральною  в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми дипломної роботи.

Благодійна реклама:

     Дана дипломна робота складається з трьох частин: теоретичної, аналітичної, та з пропозиціями щодо удосконалення шляхів поліпшення використання основних виробничих засобів.
     У теоретичній частині дається поняття основних засобів підприємства, а також їх класифікація, прийнята в економіці. У цій частині дається методика проведення аналізу основних засобів з використанням методу ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць.

Благодійна реклама:

У аналітичній частині як приклад розглядається конкретне підприємство і аналізується використання його основних засобів в році, що аналізується:  2001 р. в порівнянні з базисним 2000 р.  У процесі аналізу   розраховуються показники використання основних засобів, проводиться факторный аналіз. Отримані результати зіставляються і виявляються ті причини, що призвели їх зміні. У третій  частині дипломної  роботи даються рекомендації щодо  шляхів підвищення ефективності використання основних засобів.