09. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

З розвитком міжнародної торгівлі та прагненням України вступу до СОТ, значення сільського господарства в країні зростає.
В світі є багато населення, яке голодує, оскільки не вистачає сільськогосподарських продуктів і його потрібно годувати. Це можливо досягнути спеціалізацією країн з відповідними природно-кліматичними умовами на сільськогосподарському виробництві. Таким країнам буде легше боротися із досить сильною конкуренцією.
Ще фізіократи говорили, що промисловість безплідна, бо з 1 кілограма заліза 1 кілограм цвяхів не зробиш, а от з 1 кілограма насіння виросте стільки гарбузів, що і в підводу не вбереш.
В України є всі можливості для розвитку сільського господарства та виходу на світовий ринок сільськогосподарських товарів. Але, для того щоб можна було експортувати стратегічно важливу сировину за кордон, необхідно спочатку задовольнити власні потреби. Для цього потрібно активно розвивати великі сільськогосподарські підприємства, оскільки тільки вони зможуть ефективно протистояти конкуренції з боку розвинутих країн. Але, нажаль, в нас цей процес відбувається досить повільно та ще й з розпаюванням та розвитком малих фермерських господарств.
Метою написання даної курсової роботи є вивчення та аналіз стану розвитку підприємства загалом та його головної галузі рослинництва. А також надати рекомендації щодо покращення тої ситуації, яка вже склалася на підприємстві та шляхів подальшого розвитку.

Благодійна реклама:

Розділ 1. Аналіз природно-організаційного та соціального потенціалу підприємства
1.1. Місце розташування, шляхи сполучення та природні умови підприємства
При вивченні діяльності будь-якого підприємства спочатку необхідно оцінити стан його розвитку. Проте, для більш глибокого вивчення необхідно врахувати умови, в яких воно функціонує. Серед таких умов можна виділити природні та економічні умови.
Природні умови.
Місце розташування і комунікації підприємства.
Село, район, область:
с. Дмитренки
Богуславський район
Київська область
Відстань до найближчої залізничної станції: м. Миронівка – 40 км.
Відстань до районного центру: м. Богуслав – 15 км.
Відстань до обласного центру: м. Київ – 145км.

Благодійна реклама:

Бази постачання:
м. Богуслав – 15 км.
м. Миронівка – 40 км.
м. Тараща – 30 км.
Бази реалізації продукції:
м. Богуслав – 15 км.
м. Миронівка – 40 км.
м. Тараща – 30 км.
м. Київ – 145км.
Характеристика шляхів сполучення з адміністративними центрами, базами постачання та реалізації продукції – дороги І класу з асфальтовим покриттям.
Внутрішньогосподарські шляхи сполучення:
всього - 30,2 км,
в тому числі:
з твердим покриттям 20 км,
решта – ґрунтові дороги.
Внутрігосподарський зв'язок – телефонний.
Територія господарства не містить важливих автомобільних шляхів та залізно дорожніх станцій. Тому господарство має не дуже сприятливі шляхи сполучення для реалізації продукції та зв’язку з постачальниками.
Серед обслуговуючих виробництв господарства – автопарк, ремонтна майстерня тракторна та будівельна бригада; серед підсобних – млин.

Благодійна реклама:

Ґрунти лісостепу сформувались в основному на лісах та лісовидних суглинках і характеризуються високою потенційною родючістю. Ґрунтовий покрив складається з темно-сірих опідзолених ґрунтів. В цих районах також зустрічається чорноземи опідзолені та чорноземи мало гумусні, частково вилугувані й карбонатні.
Клімат зони помірно-континентальний з довгим теплим літом і короткою м’якою зимою. Континентальність зростає у напрямі із заходу на схід. У цьому ж напрямі збільшується глибина і тривалість промерзання ґрунтів, що впливає на їх основну волого-зарядку. Середня температура за рік дорівнює 6 – 8о С, але в деякі роки бувають деякі відхилення.
• максимальна температура – 37, 39о С (1936 р.)
• мінімальна температура – -36о С (1935 р.)