08. Аналіз виробництва і собівартості продукції свинарства, резерви збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ 
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ “АГРОФІРМИ “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”
1.1. Місце розташування і природно-кліматичні умови ТОВ “АФ “Зелений Гай
1.2. Розмір ТОВ “АФ “Зелений Гай”, його спеціалізація і організаційна cтруктура
1.3. Основні економічні показники господарської діяльності ТОВ “АФ “Зелений Гай
2. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДКЦІЇ СВИНАРСТВА ПО ТОВ “АГРОФІРМА “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”
2.1. Значення і задачі аналізу
2.2. Аналіз динаміки собівартості продукції свинарства
2.3. Аналіз рівня і динаміки витрат на 1 грн. валової продукції
2.4. Аналіз собівартості продукції свинарства за статтями витрат
2.5. Резерви і шляхи зниження собівартості продукції свинарства
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Благодійна реклама:

ВСТУП
За останні роки в господарствах спостерігається зменшення поголів’я свиней. Погіршується кормова база, знижується продуктивність, що зумовлює підвищення собівартості продукції у таких умовах, особливо зростає роль аналізу. Адже собівартість характеризує якісну сторону виробничої і господарської діяльності підприємств. Чим нижчою є собівартість продукції при однаковому рівні виробництва, тим вищою є його ефективність. Тобто зміна собівартості (зниження або зростання) свідчить про здешевлення  або подорожчання одиниці продукції, що позначається на збільшенні або зменшенні прибутку.
Питаннями економічного аналізу виробництва і собівартості продукції свинарства займались такі вчені, як Г.І. Савіцкая, В.К. Савчук, В.І. Мацибора та інші.

Благодійна реклама:

Мета дослідження: дослідити виробництво і собівартість продукції свинарства та виявити резерви збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості.
Згідно зазначеної мети перед нами поставлені наступні задачі:
1) дослідити сучасний стан;
2) розмітити динаміку собівартості продукції;
3) зробити аналіз рівня та динаміки витрат на 1 грн. валової продукції;
4) проаналізувати собівартість продукції за статтями витрат;
5) з’ясування резервів підвищення виробництва і зниження собівартості продукції свинарства.

Благодійна реклама:

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Зелений Гай”. Предметом – розкриття причинно-наслідкових зв’язків собівартості продукції свинарства та факторів, які на неї впливають.
У курсовій роботі застосовувались слідуючи методи: економічний, статистичний, графічний, факторний аналіз та ряди динаміки. Використовувалися такі джерела аналізу: книжки з АГД, журнали, статистична звітність ТОВ “АФ “Зелений Гай”.